Курамы

Учурда кафедрада 7 штаттык , 1 ички айкалыштыруу  негизде профессордук окутуучулар  жамааты жана 1 лаборанттык кызматкер эмгектенишет. Алардын   ичинен айкалыштырууда 1 илимдин доктору, 4 илимдин кандидаттары- доценттери жана 3 ага окутуучулар эмгектенип жатышат.

Жалпысынан кафедранын  профессордук-окутуучулар курамы жогорку деңгээлдеги усулдук, кесиптик даярдыктарга,  теориялык-практикалык билим берүүдө заманбап талаптарына жооп берет.

Сотволдиева Маргуба Махамадсодиковна

Экономика илимдеринин кандидаты,  «Каржы жана башкаруу» кафедрасынын башчасы

Телефон 0551 030608

Электронная почта raihon_04@mail.ru

Туулган жылы § 08 февраль 1980 г.
Туулган жери § Ош областы.
Улуту § өзбек
Билими

 

§ 1997-2002 жж. Кыргыз-Өзбек университети, каржы-экономика факультети.

§ Адистиги: «Каржы жана насыя»

§ 2005-2009 жж. Кыргыз-Өзбек университети аспирантурасында

§ Адистиги: «Каржы, акча жүгүртүү жана насыя»

§ 2013 Экономика илимдердин кандидаты 08.00.10. «Каржы, акча айланусу жана насыя»

Педагогикалык ишмердүлүгүү § ЖОЖдо17 жыл
Иш тажыйырбасы

2002- 2007 жж .       

 

2007-2013 жж.

2013 — жылдан

 

§ Кыргыз-Өзбек университети, Каржы-экономика факультетинде окуутучу.

§  Кыргыз-Өзбек университети, Каржы-экономика факультетинде «Каржы жана насыя» кафедрасында ага окуутучу.

§ э.и.к., «Каржы жана салык» кафедрасынын доцентинин м.а.

Сыйлыктары § ОшКӨУнун профсоюз комитетинин тарабынан Ардак громатасы 2016-ж.
Илимий эмгектери § 18 жакын илимий макалдардын,  9 окуу усулдук иштелмелердин ээси.
Катышкан илимий долбоорлору: §

§ 2013-ж.  «Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын  инновация-инвестициялык ѳнүгүү  механизми»,-деген аталыштагы  мамлекеттик бюджеттен каржыланган илимий долбоордун катышуучусу.

§ 2016-ж. «Кыргызстан экономикасынын базалык тармактарындагы ишканалардын модернизациясын инвестициялык камсыздоонун ѳркүндѳтүү»,-деген аталыштагы республикалык бюджеттен каржыланган илимий долбоордун жетектөөчү  кызматкери.,

§ 2017-ж. «Кыргыз Республикасында Бажы Евразиялык экономикалык биримдик шарттарында инвестицияларды инновацияларга тартууну активтештирүүнүн экономикалык ѳбѳлгѳлѳрү»,-деген илимий долбоордун катышуучусу.,

§ 2019-ж. «Кыргызстандын учурдагы тышкы экономикалык жана экономиканын тармактарына инновацияларды инвестирлѳөнүн абалы»,-деген аталыштагы илимий долбоордун катышуучусу.

Өтүлүүчү сабактары:  «Каржы менеджменти», «Инвестиции», «Каржы чечими», «Камсыздандыруу»

Шайдилла Орунбекович

Экономика илимдеринин кандидаты, профессор «Каржы жана башкаруу» кафедрасынын доценти

           Кыргыз Республикасы,

Ош шаары, Атабаев көчөсү     20/1

 

  Үй тел: 5-10-13

Моб тел.:0773754401

0554009002

Туулган жылы 1963-жылдын 18-феврвалы.
Туулган жери Кыргыз Республиксы, Ош областы, Алай району,  Гулчө айылы
Улуту Кыргыз
Билими

1995-2001жж.

Ош Технологиялык университети,каржы-экономикалык факультети
Адистиги Дипломдуу адис («Каржы жана насыя» адистиги)
Педагогикалык ишмердүүлүгү ЖОЖдо 25 жыл
Иш тажыйырбасы

1981-1982-жж.

1982-1991жж.

 

 1991-1993жж.

 1993-1994жж.

 

 1996-2001жж.

 2001-2006жж.

  2006-2007жж.

 

 

 

2007-2009жж.

2009-2010жж.

  

2010-2013-жылдарда

 

 

 

2014- жылдан 2019- жылдын 27- январына чейин

 

 

 

2019-жылдын 28-январынан

Алай райондук каржы бөлүмүнүн инспектору;

 Ош областтык  бухгалтерлер мектебинин окутуучусу;

 Ош областтык саламаттыкты сактоо башкармачылыгынын алдындыгы «Саламат»  фирмасынын башкы эсепчиси;

Оштогу республикалык  технологиялык  техникумунун окутуучусу;

  Кыргыз-Өзбек университетинин каржы-экономикалык факультетинин окуу иштер боюнча деканынын орун басары;

 «Бухгалтердик эсеп,талдоо жана аудит»  кафедрасынын улук окутуучусу;

 «Бухгалтердик эсеп,талдоо жана аудит»  кафедрасынын доценти, каржы-экономика факультетинин сырткы бөлүмү боюнча декандын орун басары;

 Ректордун  экономикалык маселелер боюнча жардамчы- проректору;

 Университеттин кыргыз-славян факультетинин «Естетикалык- гуманитардык сабактар» боюнча кафедрасын жетектеген.

 

Каржы — экономикалык факультеттин деканы;

 

“Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш” кафедрасынын башчысы,

«Инновациялык экономика» илим изилдөө борборунун директору.

 «Каржы жана башкаруу» кафедрасынын башчысы

 

Сыйлыктары Кыргыз Республикасынын ББ жана ИМ Ардак граммотасы   01.10.2006-ж; Эл агартуунун мыктысы төш белгиси 2008-жылдын 20- майындагы №12/4 буйругу.
Илимий эмгектери 40-тан ашуун илимий макалалардын, 10 жакын окуу куралдарынын жана окуу-усулдук иштелмелердин ээси;

 Экономика илимдеринин кандидаты; университеттин профессору;

 Бир канча эл аралык жана республикалык илимий конференциялардын катышуучусу  жана баяндамачысы. 

Катышкан илимий долбоорлору: 2013-ж.  «Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын  инновацияинвестициялык ѳнүгүү  механизми»,деген аталыштагы  мамлекеттик бюджеттен каржыланган илимий долбоордун жетекчиси.,

2016-ж. «Кыргызстан экономикасынын базалык тармактарындагы ишканалардын модернизациясын инвестициялык камсыздоонун ѳркүндѳтүү»,-деген аталыштагы республикалык бюджеттен каржыланган илимий долбоордун жетектөөчү  кызматкери.,

2017-ж. «Кыргыз Республикасында Бажы Евразиялык экономикалык биримдик шарттарында инвестицияларды инновацияларга тартууну активтештирүүнүн экономикалык ѳбѳлгѳлѳрү»,-деген илимий долбоордун катышуучусу.,

2019-ж. «Кыргызстандын учурдагы тышкы экономикалык жана экономиканын тармактарына инновацияларды инвестирлѳөнүн абалы»,-деген аталыштагы илимий долбоордун жетекчиси.

Өтүлүүчү сабактары:

Фейсбук социалдык түйүндө  2015- жылдан катталган

«Экономикалык анализ»,«Бухгалтердик эсеп», «Мамлекеттик бюджет», «Багытка киришүү                                                                         

 

Көптөгөн лирикалык чыгармалардын ээси

 

Кыргыз Республикасы

Ош шаары.

Өзгөн кѳч. №27.

моб. тел. 0772572165.

                                             Урайымов Н.Ж.

 

Туулган жылы: 18.10.1968 ж.
Туулган жери: Ош обл. Алай району;
Улуту: Кыргыз;
Билими: 1991-1996 жж. Ош шаарындагы Ош Мамалекеттик Университети;

2013 ж. Экономика илимдердин кандидаты 08.00.01. «Экономикалык теория»;

Адистиги: Экономикалык география;
Педагогикалык ишмердиги: 23 жыл   
Иш тажрыйбасы: 1996 -2000 жж. окутуучу;

2000-2004 жж. тарбиялык иштер боюнча декан орун басары;

2004-2013  жж. окуу иштер боюнча декан орун басары;

2013-2017  жж. КЭФтин деканы;

2017-2019  жж. «КжС» кафедрасынын доценти.

Илимий эмгектер: 12 илимий макала
 

 

Катышкан долбоорлору:

 

2013 ж. «Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын  инновация — инвестициялык ѳнүгүү  механизми»— илимий кызматкер

2014-2016 жж. «Кыргызстан экономикасынын базалык тармактарындагы ишканалардын модернизациясын инвестициялык камсыздоонун ѳркүндѳтүү» — илимий кызматкер

2017 ж. «Кыргыз Республикасында Бажы Евразиялык экономикалык биримдик шарттарында инвестицияларды инновацияларга тартууну активтештирүүнүн экономикалык ѳбѳлгѳлѳрү» — илимий кызматкер

2019 ж. «Кыргызстандын учурдагы тышкы экономикалык жана экономиканын тармактарына инновацияларды инвестирлѳөнүн абалы»- жетектѳѳчү илимий кызматкер

Юсупов Алишер Шавкатбекович

Экономика илимдеринин кандидаты,  «Каржы жана башкаруу» кафедрасынын доценти

  Кыргызская Республика,

Ошская область, Араванский район

ул. Х. Абдулла 22

e-mail:

телефон: (+996558) 50-38-13

Сведения о себе ·         Год и место рождения: 02.12.1979. Республика Кыргызстан, Ошская область, Араванский район, село Араван

·         Национальность: Узбек

·         Семейное положение: женат, четверо детей

Образование 1995-2000 Кыргызско-Узбекский Университет, Финансово-экономический факультет, специальность «Финансы и кредит».

2000-2003 Аспирантура Кыргызско-Узбекского университета.

2013-2017 Кыргызско-Узбекский Университет, Юридико-таможенный факультет, специальность «Юриспруденция».

2005 Кандидат экономических наук 08.00.10 «Финансы, денежное обращение, кредит».

2011 Доцент экономики.

Награды Диплом III степени республиканской олимпиады по информатике, 1995 г.

Почетная грамота ОблОНО за достижения по математическому анализу, 1995 г.

Почетные грамоты «За лучший научный доклад» в I, II, III Научной сессии Кыргызско-Узбекского университета, 2001, 2002, 2003.

Почетная грамота Министерства Юстиции КР, 2015

Благодарственное письмо Совета по отбору судей КР, 2017

Опыт работы 1995-1996 оператор-программист департамента сельского хозяйства и продовольствия Араванского района.

2000-2001 преподаватель кафедры «Финансы и кредит»

2001-2005 зам.зав.каф. «Финансы и налоги», Кыргызско-Узбекского университета

2005- 2017 заведующий кафедры «Финансы и налоги» Кыргызско-Узбекского университета.

2003-2005 по совместительству ст.преподаватель кафедры «Экономики» КНУ им.Ж.Баласагуна, г.Ош

2005-2009 по совместительству доцент кафедры «Экономических и естественно-научных дисциплин» филиала РГСУ в г.Ош

2011-2017 член Совета по отбору судей Кыргызской Республики

15.02.2018 – по настоящее время Директор учебного департамента Кыргызско-Узбекского университета.

Увлечения, знание языков Автор более 40 научных статей и 13 учебно-методических разработок;

Спорт, психология, философия, шахматы, компьютер, кроссворды;

Узбекский – родной, кыргызский (в совершенстве), русский (в совершенстве), английский (разговорный)

 

 

Муртазаев Азиз Азамович.

Каржы-экономика факультетинин деканынын орун басары жана»Каржы жана башкаруу» кафедрасынын улук окутуучусу

Телефон: 0550496468

Электроннаяпочта: murtazaev.1976@mail.ru

Телефон: 0550496468 Электроннаяпочта: murtazaev.1976@mail.ru

Муртазаев Азиз Азамович.

Туулган жылы § 13 декабрь 1982 г.

Туулган жери § Ош областы, Ош шаары.

Улуту § Өзбек

Билими

1995-2000жж. Кыргыз-Өзбек университети, каржы-экономика факультети. § Адистиги: «Каржы жана насыя»

Педагогикалык

ишмердүлүгүү ЖОЖдо 19 жыл

Иш тажыйырбасы

2000- 2005жж .

2005-ж.

Кыргыз-Өзбек университети, Каржы-экономика факультетинде окуутучу.

Кыргыз-Өзбек университети, Каржы-экономика факультетинде «Каржы жана насыя» кафедрасында ага окуутучу.

Сыйлыктары  Кыргыз Республикасынын илим билим кызматкерлеринин профсоюзунун Ош облусттук комитетинин Ардак громатасы 01.10.2014-ж.

Өтүлүүчү

сабактары:

«Каржы», «Инвестиция», «Сактык иши», «Башкарууну иш кагаздары менен камсыздоо».

Телефон (03222) 8-52-08, (0770) 957555 Электроннаяпочта elena131282@rambler.ru

Давлетшина Елена Мидхатовна

«Каржы жана башкаруу» кафедрасынын улук окутуучусу

Туулган жылы  13 декабрь 1982 г.

Туулган жери  Ош областы, Ош шаары.

Улуту  татар

Билими

2000-2005 жж. Кыргыз-Өзбек университети, каржы-экономика факультети. § Адистиги: «Каржы жана насыя» § 2007-2010жж. Кыргыз-Өзбек университети аспирантурасында § Адистиги: «Каржы, акча жүгүртүү жана насыя» § 2015-2018 жж. Кыргыз-Өзбек университети,табигый-педагогика факультети. § Адистиги: Башталгыч класстын окутуу боюнча методикасы.

Педагогикалык

ишмердүлүгүү ЖОЖдо14 жыл

Иш тажыйырбасы

2006- 2006 жж .

2006-2010 жж.

2010 — жылдын

РЭО УГАИ при МВД КР (оператор)   Кыргыз-Өзбек университети, Каржы-экономика факультетинде окуутучу. § Кыргыз-Өзбек университети, Каржы-экономика факультетинде «Каржы жана насыя» кафедрасында ага окуутучу.

Сыйлыктары  ОшКӨУнун профсоюз комитетинин тарабынан Ардак громатасы 2014-ж.

Ош шаардык мэриясынын Ардак громатасы 2016-ж

2. ОшКӨУнун эн мыкты окуутучусу 2017-ж

3. ОшКӨУнун профессордук окуутучулар жана кызматкерлер курамынын арасында шайыр старттар боюнча мелдеште «Активтүү катышкандыгы» наамы 2018-ж.

Илимий эмгектери   10 жакын илимий макалдардын, 7 окуу усулдук иштелмелердин ээси.

Катышкан

илимий

долбоорлору:

2013-ж. «Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын инновация-инвестициялык ѳнүгүү механизми»,-деген аталыштагы мамлекеттик бюджеттен каржыланган илимий долбоордун жетекчиси.

Өтүлүүчү

сабактары:

«Каржы», «Кичи бизнести салыкка тартуу», «Ивистициондук проекттерди баалоо», «Жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү салыкттар»

 

Телефон (03222) 8-36-20, (0770) 957550 Электронная почта mila_2183@mail.ru

Мингараева Радмила Александровна

«Каржы жана башкаруу» кафедрасынын улук окутуучусу

Туулган жылы 20 мая 1983 г.

Туулган жери Ош областы, Ош шаары.

Улуту татар

Билими

§ 2000-2005 жж. Кыргыз-Өзбек университети, каржы-экономика факультети. Адистиги: «Каржы жана насыя» § 2007-2010жж. Кыргыз-Өзбек университети аспирантурасында Адистиги: «Каржы, акча жүгүртүү жана насыя» § 2015-2018 жж. Кыргыз-Өзбек университети,табигый-педагогика факультети. Адистиги: Башталгыч класстын окутуу боюнча методикасы.

Педагогикалык

ишмердүлүгүү ЖОЖдо14 жыл

Иш тажыйырбасы

2000- 2000 жж .

2005-2007жж.

2007-2010 жж.

Горводоканал г. Ош (контролер) § Кыргыз-Өзбек университети, Каржы-экономика факультетинде «Каржы жана насыя» кафедрасында (лаборант)

2010-жылдын  Кыргыз-Өзбек университети, Каржы-экономика факультетинде окуутучу.

Кыргыз-Өзбек университети, Каржы-экономика факультетинде «Каржы жана насыя» кафедрасында ага окуутучу.

Сыйлыктары 1. ОшКӨУнун профсоюз комитети тарабынан Ардак грамотасы,2013 ж.

Илимий эмгектери 10 жакын илимий макалдардын, 8 окуу усулдук иштелмелердин ээси.

Катышкан

илимий

долбоорлору:

2013-ж. «Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын инновация-инвестициялык ѳнүгүү механизми»,-деген аталыштагы мамлекеттик бюджеттен каржыланган илимий долбоордун жетекчиси.

Өтүлүүчү

сабактары:

«Банк жана банк ишмердүүлүгү», «Банк менеджменти», «Каржы», «Акча, насыя, банк»

Телефон 0777 77 31 74 Электронная почта gulizaosmonova@mail.ru

Осмонова Гулиза Шаарбековна

«Каржы жана башкаруу» кафедрасынын лаборанты

Туулган жылы  06-сентябрь 1988-ж

Туулган жери  Жалалабат областы ,Жалалабат шаары.

Улуту § Кыргыз.

Билими

2011-ж Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук универсетинин экономика факультети. § Адистиги: «Бухчет анализ жана аудит»  2012- ж ОЦ Баракат «Ислам принциби боюнча каржылоо»

Иш тажыйырбасы

2009- 2011 жж .

2012-2013 жж.

2019 — жылдан

ОсОО Линикус Кардарлар менен иштөө менеджерлиги  .ОАО «Аман банк» Которуу боюнча операционист катары стажер.  Кыргыз-Өзбек университетинде «Каржы жана башкаруу» кафедрасынын лаборанты