Кулактандыруу! «COVID-19 ылаңынын аймактардагы экономикалык кесепеттерин, — деген аталыштагы тегерек столго чакырабыз.

Кулактандыруу! 2020-жылдын 24-апрелинде саат 11:00дө учурдагы абалга байланышкан маселелер айланасында баардык каалоочуларды чакырылган конокторду, кызыктар тараптарды

«COVID-19 ылаңынын аймактардагы экономикалык кесепеттерин, — деген аталыштагы тегерек столго чакырабыз.

Күн тартибиндеги маселелер:

  1. Инфляциялык жүрүштөрдүн эл чарбасына тийгизген таасирлери компас
  2. Кичи жана орто бизнестеги айрым маселелер
  3. Медицина тармагындагы каржылық абал 4. Бюджеттик жоготуулдар Уюштуруучу: Каржы -экономика факультетинин «Каржы жана башкаруу» кафедрасы жана «Инновациялык экономика» илим изилдөө борбору