ТПФда конок лекция өткөрүлдү

 

21-апрель күнү табигый-педагогикалык факультетинин информатика жана окутуунун усулу кафедрасынын башчысы, физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Жээнтаева Жумагүл Кенешовнанын демилгеси менен уюштурулду.
Конок лекцияны, ОшМУнун ТИМ кафедрасынын башчысы ф.-м.и.к., профессор Абдикерим Курбаналиев «Ички жана тышкы турбуленттүү агымдарды математикалык жана компьютердик моделдештирүү» деген темада өтүп берди.