Конкурс 1-курстардын студенттери үчүн «Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укун» күнүнө карата