Кесиптик лицейдин мугалимдери студенттерге билим берүүдө тынбай эмгектенип келүүдө

Кесиптик лицейдин мугалимдери студенттерге билим беруудо тынбай эмгектенип келүүдө. Оздорунун билиминин устунон тынбай изденип, аракеттенип, татыктуу билим берууго чыгармачылык менен иш алып барып турушат. «Чач тарач» адистигинин окутуучусу Мырзаканов З. жана «Тигуу ондурушунун жабдыктары, тигуу технологиясын окутуп уйротуу» предмети боюнча окутуучу Макамбаева Г. ачык сабак отушту. Сабак интерактивдуу досканы пайдалануу менен жаны ыкмада корсотмолуу, кызыктуу сабак отулду.