Кесиптик колледжинин педагогикалык бөлүмүндө 28-апрель күнү онлайн ата-энелер чогулушу болуп өттү.

Кесиптик колледжинин педагогикалык бөлүмүндө 28-апрель күнү саат 17:00 дө онлайн ата-энелер жыйыны болуп өттү.
Күн тартибинде
1. Дистанттык билим берүү шарттарында окуу — процесстин уюштурулушу жана анын жүрүшү
2.Дистанттык билим берүү шарттарында ата-энелер тарабынан студенттердин билим алуусу үчүн түзгөн шарттары;
3. Ар түрдүү маселелер каралды.Онлайн жыйында ата-энелерди суроолоруна колледждин директору И.А.Бакиров,Ч.Х.Абдуллаева жана кураторлор жооп беришти.