Кесиптик колледжинин “МТЭТ” бирикмесинин окутуучусу Бекенова Гулайым чет элдик коноктордун катышуусунда  көп тилдүүлүк (CLIL) программасынын негизинде  кесиптик колледжинин студенттерине ачык сабак өттү.