Кесиптик колледжде, студенттер менен жакындан иш алып баруу үчүн, кураторлордун аткарган жумуштары боюнча ай сайын эсеп -кысаптар zoom программасы аркылуу, онлайн форматта жургүзүлүүдө.

Кураторлор эсеп-кысабында тайпада окуп жаткан студенттердин сабакка  катышуусу, контрактык төлөмдөр, ИСУОга студенттердин киргизилиши, тарбиялык сааттардын өтүлүшү, ж.б аткарган жумуштары боюнча анализ кылуу аркылуу маалыматтарды беришүүдө.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial