Илим жана аспирантура болуму аспиранттарга «Антиплагиат» деген темада онлайн семинар откорду.

Илим жана аспирантура болуму аспиранттарга «Антиплагиат» деген темада онлайн семинар откорду, докладчик ИИИнун директору, б.и.д. Самиева Жыргал Токтогуловна болду, ал бугунку кундогу илимдеги антплагиаттын орду канчалык маанилуу экенине токтолду, аспиранттар кенен маалымат алышып, оз ойлорун айтышты