Жалал-Абад облусундагы райондордон келген мектеп бүтүрүүчүлөрү Кыргыз-Өзбек университетинин материалдык-техникалык базасы менен таанышып кетти.

Жалал-Абад облусундагы райондордон келген мектеп бүтүрүүчүлөрү Кыргыз-Өзбек университетинин материалдык-техникалык базасы менен таанышып кетти.