Департаменттин структурасы

2020-2021-окуу жылында «Аккредитация жана билим берүүнүн сапаты» департаментинде эмгектенген жамаат

Усулчу –Шакирова Назгуль  Абдыкааровна

Туулган жылы:                  01.05.1977-ж.

Туулган жери:                    Кызыл-Кыя шаары.

Улуту:                                   кыргыз.

Үй-бүлөлүк абалы:           үй-бүлөлүү, 3 кыздын жана 2 уулдун энеси.

   Окуган жайы:                   1994-1999-жж.. КГНУ, ИИМОП, Экономика факультети

                                             2012-ж. Экономика илимдеринин кандидаты, 08.00.05- Экономика

 Квалификациясы:           Экономист. Бухгалтер.

 Эмгек тажрыйбасы:        1999 — 2003-жж..  Кыргыз-Улуттук университетинин — окутуучусу.

                                                      2003-2013-жж.. Ош МУнин БжМ факультетини «Каржы жана насыя»                                                                             кафедрасынын  окутуучусу, улук окутуучусу, доценти.

                                                     2013-2016-жж..  Ош МУнин БжМ факультетини  декандын окуу иштери                                                                     боюнча орун басары.

                                                     2016-2017-жж.. Ош шаарындагы Ж.Баласагын атындагы КУУнун «Экономика»                                                          кафедрасынын башчысы.

                                                     2017-2019-жж..  Ош шаарындагы Ж.Баласагын атындагы КУУнун Экономика-                                                           Педагогикалык факульетинин декандын окуу иштери боюнча орун басары.

                                                2020жылдын октябрь айынан баштап  КӨУнун Аккредитация жана билим                                                             берүүнүн  сапаты департаментинин усулчу.

Эмгек стажы:                     20 жыл

 Байланыш телефону:       0772-90-53-70, 0552-90-53-70 (whatsapp)

Электрондук дареги:         ,  shakirova77nazgul@gmail.com


 

Жетектɵɵчү адис –Токтогулова Зияда Таалайбековна

 Туулган жылы:                  04.10.1988

Туулган жери:                    Ош шаары

Улуту:                                   кыргыз

Үй-бүлөлүк абалы:            үй-бүлөлүү, 1 кыздын энеси

   Окуган жайы:                   2006-2011 ОшТУ, Кибернетика жана маалыматтар технологиясы факультети      

 Квалификациясы:           Инженер-программист

 Эмгек тажрыйбасы:       —  2014-2020-ж.ж  Кыргыз-Өзбек университетинин  Окуу бөлүмүнүн инженер- программисти.

                                              —  2020жылдын сентябрь айынан баштап Аккредитация жана билим берүүнүн  сапаты департаментинин жетектөөчү адиси

Эмгек стажы:                     7 жыл

Байланыш телефону:       0777370909    

Электрондук дареги:         


Карьераны ѳнүктүрүү жана ЖОЖго чейинки даярдоо борбору

  • Башчысы — вакансия

ЖОЖго чейинки даярдоо боюнча жетектөөчү адис – Маманов С.Б.

Билими, квалификациясы: Жогорку, «Тарых мугалими».