Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин мыкты спортчулары сыйланды!