Бүгүн тарых-филология факультетинин орус филологиясы кафедрасы тарабынан орус тили жана адабиятынын декадасы старт алды.

Бүгүн тарых-филология факультетинин орус филологиясы кафедрасы тарабынан орус тили жана адабиятынын декадасы старт алды.