Бүгүн онлайн семинар-тренинг өттү

Бүгүн онлайн семинар-тренинг өттү

2-май күнү «Педагогика жана окутуунун инновациялык технологиялары» илимий-изилдөө борборунда онлайн режиминде семинар-тренинг өттү.
Кесиптик колледжинин окутуучулары А.Мойдунова, Р.Жумашова «Сабактарда интерактивдүү усулдарды колдонуунун этаптары» деген теманын үстүндө семинар-тренинг өтүп беришти.
Семинарга Zoom программасы аркылуу аталган борбордун бардык мүчөлөрү катышты.