Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги ректорат, түзүм жетекчилери менен маектешүүдө