Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз-Өзбек университетинде билим берүү ишин лицензиялоо жана лицензиялоо боюнча эксперттерди дайындоо боюнча 2 күндүк окутуу семинарын өткөрдү. 100дөн ашуун угуучу катышып, жыйынтыгында сертификаттар тапшырылды.