Баткен элине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжи, Баткен элине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.