Ата Мекенди коргоочулар күнүнө карата Кыргыз-Өзбек университетинин профсоюз уюму жана Илим бөлүмү тарабынан мырзалар ортосунда 40 жашка чейинкилер жана 40 жаштан жогоркулар үчүн стол үстүндө теннис боюнча мелдеш өткөрүлүүдө.

Ата Мекенди коргоочулар күнүнө карата Кыргыз-Өзбек университетинин профсоюз уюму жана Илим бөлүмү тарабынан мырзалар ортосунда 40 жашка чейинкилер жана 40 жаштан жогоркулар үчүн стол үстүндө теннис боюнча мелдеш өткөрүлүүдө.