Алмагул Мухтарбековна докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргоду

КӨУнун юридика-бажы факультетинин деканы Көкөева Алмагүл Мухтарбековна «Экономикалык ишмердүүлүк чөйрөсүндө кылмыштардын бетинин ачылуусун жана тергелүүсүн криминалистикалык камсыздалуусунун көйгөйлөрү»

аттуу темада докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргоду.

Кыргыз-Өзбек университетинин эмгек жамааты Алмагүл Мухтарбековнаны докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргогондугу менен куттуктайт!