Академик Бектемир Мурзуибраимовго Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин “Ардактуу профессору” наамы ыйгарылды

КР УИАнын академиги, химия илимдеринин доктору, профессор Бектемир Мурзуибраимовго Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Окумуштуулар кеңешинин чечимине ылайык Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин “Ардактуу профессору” наамы ыйгарылды.
Бул самалык 2022-жылдын 23-май күнү Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин профессордук-окутуучулар жамаатынын катышуусунда өттү.