Аймактык университеттер аралык IX студенттик олимпиадасы

ЖАМУда өткөн аймактык университеттер аралык IX студенттик олимпиадасынында Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин студенттери төмөндөгүдөй көрсөткүчкө ээ болушту.
#Физика_предмети боюнча 30 студент катышып,
3-орун Кочкорова Айтунук (КӨЭАУ)
#Информатика_предмети 42 студент катышып,
Профиль эмес: 1-орун Тойчуева Бибинай Русланбековна (КӨЭАУ)
3-орун Кочкорова Айтунук (КӨЭАУ)
#Математика_предмети 42 студент катышып,
Профиль: 2-орун Алишер кызы Рахат (КӨЭАУ)
#Биология_предмети 27 студент катышып,
Профиль: 3-орун Бегалы кызы Гулира (КӨЭАУ)
Профиль эмес: 3-орун Шукуралиева М. (КӨЭАУ)
#География_предмети 36 студент катышып,
Профиль эмес: 2-орун Маматкадырова Диана (КӨЭУ)
#Экономика_предмети 33 студент катышып,
Профиль эмес: 2-орун Абсатарова Гулзина (КӨЭУ)
#Экология_предмети 30 студент катышып,
Профиль эмес: 3-орун Жаныбаева Робия (КӨЭАУ)
#Кыргыз_тили жана адабияты предмети 53 студент катышып,
Профиль эмес: Баштоочу: 2-орун Кудайбердиева Райхона (КӨЭАУ)
#История, Кыргызстан тарыхы предмети39 студент катышып,
Профиль: 2-орун Асан кызы Минура (КӨЭАУ)
Профиль эмес: 3-орун Сайпиддин кызы Орозгул (КӨЭАУ)
#Педагогика_предмети 36 студент катышып,
Профиль: 3-орун Уланбек кызы Нуриза(КЭАУ)
#Программирование_предмети 12 студент катышып,
Профиль: 2-орун Имаралиев Жахонгир(КӨЭАУ)
2-орун Садыков Нурбек (КӨЭАУ)
2-орун Имадинова Надирабегим (КӨЭАУ)
#Укук_таануу_предмети 12 студент катышып,
Профиль эмес: 2-орун Гапиржанова Айжамал (КӨЭАУ)
#Юриспруденция_предмети 17 студент катышып,
Профиль: 3-орун Маматиалиев Даниел (КӨЭАУ)
#Социалдык_иш 15 студент катышып,
Профиль: 2-орун Арапбай кызы Шарипа (КӨЭАУ)
#Перевод и переводоведение 12 студент катышып,
Профиль: 2-орун Махамаджанова Минура(КӨЭАУ)
#Инженердик_графика 9 студент катышып,
Профиль эмес: 1-орун Эрбаев Майрамбек(КӨЭАУ)
3-орун Калыкова Үмүтай (КӨЭАУ)
#Теориялык_механика 8 студент катышып
Профиль эмес: 2-орун Абдирашит уулу Кылыч (КӨЭАУ
Возможно, это изображение трава