2. КОМПЕТЕНТТҮҮ ОКУТУУНУ ИШКЕ АШЫРУУ ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫН ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛОО

2.1.1 Куратордук иштин жылдык планы.
2.2.2 Куратордук сааттардын протоколдору.
2.1.3 Ата энелер менен жолугушунун протоколу.
2.1.4 Фото отчет
2.1.5 Сурамжылоонун маниторинги.

2.2.1 “Ачык сабактар жөнүндөгү” жобо. 
2.2.2 Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча сертификатттар.

2.3.1.Фото отчет
2.3.2 Окуучулардын сурамжылоосу
2.3.3.Семинар-тренинглин сертификаттары

2.4.1 Студенттердин билимин баалоо системасы боюнча жобо
2.4.2 Жетишуу журналдары.
2.4.3 Тайпалык журналдар

2.5.1 okuma.kg, bugupress. kutbilim.kg,  mamtil.kg  сайттары.
2.5.2 Окуучулардын рефераттары
жана текшеруу иштери.

2.6.1 Коопсудук эреже боюнча
журналы.
2.6.2 Аялдар кеңешинин протоколу.
2.6.3 Сергек жашоо сабагынын
иштелмелери.

2.7.1. Окуучулардын жетишүү
мониторинги
2.7.2. Жарым жылдык отчеттун
көчүрмөсү

2.8.1 Пед.кенештин протоколу.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial