Курамы

 

 

                  Резюме

Аты жөнү                          Абиева Юлдуз Абдумуталовна

Кызматы:                         Ага окутуучу

Иштеген жайы:                Кыргыз-Өзбек Университети,Табыгий-педагогика

факультети,  «Педагогика жана башталгыч билим

берүү  усулу »  кафедрасы.

Жынысы:                           аял

Туулган жылы:                 10.04.1975-жыл

Туулган жери, дареги:     Ош обл., Кара-Суу району,  Шарк айылы, Хаджиматова к. 48

Улуту:                                 өзбек

Билими:                             1996-жыл.Ош мамлекеттик университети, педагогика

факультети  2015-жыл Кыргыз-Өзбек университети, тарых —

филология факультети

Адистиги:                          «Педагогика жана башталгыч билим берүү усулияты», «Кыргыз

тили жана адабияты»

Квалификация:                «Башталгыч класстын мугалими», «Кыргыз тили жана адабияты

мугалими»

Жалпы педагогикалык стаж: 24 жыл

К-ӨУда:                              22 жыл

Окуткан предмети:           Педагогика.

Окуу усулдук колдонмолору: Кенже мектеп жаштагы окуучуларда экономикалык билим

берүүнүн калыптандыруу жолдору,  Кенже мектепте

экономикалык тарбияны калыптандыруу,

Кенже мектеп жашындагы окуучуларга бүгүнкү күндүн

талабына ылайык экономикалык тарбия берүү

Илимий темасы:                «Педагогикалык окуу жайларында адабий билим берүүнүн

теориясы жана методикасы».К-ӨУнун аспиранты

Илимий жетекчиси: Педагогика илимдеринин  доктору, профессор. Сакиева С. С.

Алган сыйлыктары:  Кыргыз Республикасынын  «Мыкты педагогдору» проектисинин катышуучусу.  2015 –жылы  Кыргыз-Өзбек университети тарабынан Ардак грамота, 2016-жылы Өзбек улуттук борборунун, Ардак грамотасы,  2017-жылы “Нур” телевидениесинин Ардак грамоталары менен сыйланган.

 

 

 

            Резюме

Ф.И.О.                          Жолборсова Умут Мазалбековна

Год рождения         14.05.1988

Место рождения    г. Кара-Куль,

Адресс  местожительства:    г. Бишкек мкр 4, 4/А 82

Телефон:        + 996  (0773)993022; 0709832566;

e-mail:   Uzholborsova@mail.ru

Образование:

2006-2011-г     Кыргызско –Российская Академия Образования г.Бишкек

2015-2016-г    Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева магистр

психологии

Специальность:  Психолог

 

Трудовая деятельность:

2011-лето Бишкек Кризисный центр «СЕЗИМ»  волонтер

2012  – Северное управление, офис-менеджер

2014 —  Психолог в  «Центр по Гендеру и психологической помощи» при ОшГУ.

2014 — Центр дневного пребывания «Дарите Радость»   психолог, логопед

2014 –Общественный фонд Smile.кg психолог, АВА- терапист

2015 —  Психолог в ООЦПБС.

2016 —  Бишкекский  Центр Аутизма и Прикладного Поведенческого Анализа

2017-  Психолог АВА- терапист

2018 —  Психолог “ОМДКБ”

2018 —  ОШ КУУ

 

РЕЗЮМЕ

 

1. Аты-жөнү
Айтышова Жаныл Токтосуновна
2. Туулган жылы
11.12.1965-жыл.

 

3.Телефону:
(+996772) 24-16-32.0550-99-09-21
4. E-mail:
jaityshova@bk.ru.
5. Билими
Жогорку. Ош мамлекеттик педагоги -калык  институту.
6. Тил билүү деңгээли
Орус, өзбек
7. Илимий даражасы
Окутуучу
8. Жалпы стажы:

Педагогикалык стажы

Жалпы: 34 жыл.

Педагогикалык: 34 жыл

9. Иштеген жери
Ош облусу, Өзгөн району, Ийри-Суу а/о1987

“Ак-Куу”балдар бакчасы методист.

Жалал-Абад.1989-1991

“Керме-Тоо”мектеби  Ош шаары.1991-1998

Кыргыз-Өзбек университети.1998-2019

10.Кызматы
Улук окутуучу
11.Профсоюз мүчөсү
1999-2021-ж.
Сыйлыктары
Алган сыйлыктары:

2013-2016жж «Ардак грамотасы»

2001- г. Ош шаардык мэриясынын жана депутаттардын Ош шаардык кеңешинин «Ардак грамотасы».

2002- жыл университеттин «Алкышы»

2004-жыл КӨУнун профсоюзунун «Ардак грамотасы»

2005-жыл аялдар конгрессинин, Ош мэриясынын «Ардак грамотасы»

2006-жыл За добросовестный и плодотворный труд в системе образования «Почетная грамота»

2007- жыл “ КР Билим берүүнүн төш белгиси”,

2012-жыл ОшМСУнун «Ардак грамотасы»

2013-жыл «КР мыкты педагогдору»проектисинын  катышуучусу.

 

2016-жыл БАТ МУ да V аймактык олимпиада студенти  1-орунду алган үчүн

2017-жыл ЖА МУ да VI регионалдык олимпиада

2017-жыл К-ӨУ профессордук окутуучулар кызматкерлер курамынын арасында спорттук волейбол түрү боюнча мелдеште «Ардагер катышуучу» наамы менен сыйланды

2018-жыл 1-3 орунду алгандыгы үчүн

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда өткөрүлгөн түштүк аймагы боюнча жогорку  жайларынын студенттеринин VII аймактык предметтик олимпиада 3-орунду алгандыгы үчүн.

2020-жылдын илимий ишмердүүлүктө чоң ийгиликтерге жетишкендиги үчүн  Илимий сессиянын чечими менен “Мыкты аспирант — изденүүчү” номинациясы менен сыйланды.

 

13. Кошумча маалыматтар
Квалификациясын жогорулатуучу бир канча сертификаттарга ээ.

12.11.2017-ж Коомдук технологиялар борбору,   К-ӨУ Бишкек ш.Билим берүүдөгү окутуунун салтуу жана инновациялык моделдери

12 .11 .2017 .К-ӨУ. Окутуунун инновациялык технологиялык технологиялары

Декабрь 2017-ж Ош ш. Интегрированное обучение предмету  и языку. КР көп тилдүү  билим берүү  билим берүүнү өнүктүрүү.

№22/ С 23 14.02.2018 Өздук баалоону уюштуруу отчетту даярдоо программасы боюнча квалификациясын жлгорулатуу

20.04.2018. MITTO KZ Todey Education республика Казахстан, КГНУ им.Ж Баласагын» Трёхьязычие -методика и интегральная технология обучения языкам»

30.05.2018. Бишкек №3280. » Предметти жана тилди интеграциялап окутуу методикасынын негизднри (CLIL).Базалык курсу»

2018.10.01 Бишкек ; СТ-010801“Проведение независимой аккредетации программ и организации профеционального оброзования”

 

14. Өздүк сапаттары
 Өз ишине жоопкерчиликтүү, принципиалдуу, чындыкты  сүйгөн инсан, ишине так жана кылдаттык менен мамиле кылат.

Көп тилдүүлүк окутууда окуу жайлардагы тажрыйбаларды өнүктүрүү. Билим сапатын жогорулатууда окуучуларды, студенттерди окутууда заманбап коштомо маалыматтар менен түшүндүрүү, баланын дүйнөлүк глобалдуу мамилелерден жеңилдешине колдоо көрсөтүү. Бардык адистерге көп тилдүү билим берүүнү жайылтуу менин негизги максатым.

 

 

 

                             РЕЗЮМЕ

Охмурзаева Турганай Джабаровна

Туулган жылы: 04.10.1999

Улуту: Кыргыз

Үй –бүлөлүк абалы: никеси жок

Дареги:  Ош ш. Раззакова 32/32

Телефону: 0772 101 757

0999 094 938

Эл.почта:  

 

                                                   БИЛИМИ
Средний

2015-2018-жж.

 

КӨУ

Факультет: Социалдык колледжи

Кесиби : Башталгыч класс мугалими

БАКАЛАВР 2018

 

КӨУ

Факультет: Гуманитардык-педагогикалык факультети

Кесиби : Башталгыч класс мугалими

                   ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ
20172018-жж.

2019-

№17 «Ю.А.Гагарин гимназия орто мектеби» практика

КӨУ “Педагогика жана психология” кафедрасы

                                  КОШУМЧА МААЛЫМАТТАР
Тил билгичтиги Кыргыз тили

Орус тили  (эркин)

Англис тили (Сөздүк менен )

Түрк тили

Компьютер Пользователь ПК

1s

Офис программалары

Интернет

Сапаттары Чынчыл, жоопкерчиликтүү, ак көңүл жана стресске туруштук бере алат, позитивдүү.
 
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial