Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүнүн окутуу-методикалык бирикмеси жөнүндө ЖОБО

Кырыгыз Республикасынын жогорку окуу жайынын факультети жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикаcынын билим берүү жана илим министирлигинин ведомстволук сыйлыктары жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүүнүн билим берүүчү уюмдары жөнүндө ЖОБО

Билим берүүнүн түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүдө ЖОБО

КР БИМ окуу басылмаларына гриф берүү жөнүндө ЖОБО

Билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтерди даярдоо жөнүндө ЖОБО

КРнын ЖОЖдун бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө ЖОБО

КРнын  ЖОЖдун студенттерин которуунун, кабыл алуунун, окуудан чыгаруу жөнүндө ЖОБО 

КРнын ЖОЖдун кафедрасы жөнүндө ЖОБО

КРнын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кеңеши жонүндө ЖОБО

КРнын жогорку кесиптик билим берүүнүн окутуу-методикалык бирикмеси жөнүндө ЖОБО

КРнын ЖОЖ дун студенттерин контролдоо жана орто аралыктык аттестацияны жүргүзүү ж-дө ЖОБО

КРнын ЖОЖдун профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун элеп туруунун тартиби ж-дө ЖОБО 

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial