Ли Лариса Александровна

Ээлеген кызматы:
 • Китепкана башчысы
Ѳзү жѳнүндѳ маалымат:
 • Туулган жылы: 9-октябрь 1964-ж.
 • Улуту: корей
 • Үй-бүлѳлүк абалы: никеси жок, 1  уулдун апасы
Билими:
Жогорку. 1982-1986-жж. Кодирий  атындагы Ташкент институт маданияты, Наманган  комплекстүү факультети.

Адистиги: китепканачы – библиограф

Квалификациясы: «китепканачы – библиограф коомдук китепканалар»

Эмгек жолу:
·          1986-2001 ж.ж. —  Ош шаардык борборлоштурулган китепканасында методист, башкы китепканачы, усулдук бөлүм.бащчысы.

·          2001-2019 ж.ж. —  Кыргыз-Ɵзбек университетинин китепкана башчысы.

 

Жалпы эмгек тажрыйбаcы:
 39 жыл
Китепкана бөлүмүн ачуу тажрыйбаcы:
 

34 жыл

милдеттери:
К-ӨУнун миссиясы ылайык китепкана ишине жетекчилик кылат жана китепкана кызмат ордуна ылайык

 

 

Сыйлыктары:
КƟУнун  кесиптик бирлик комитетинин Ардак грамотасы, Ош шаарынын мэриясынын Ардак грамотасы,
Байланыш телефондору:
 Иш тел.: (03222) 42075

Моб.: 0550335043

Электрондук  дарек:
lilarisa4691@mail.ru

 

Аматова Мавлюда Нурдиновна

Ээлеген  кызматы:
 • Китепканачы
Ѳзү  жѳнүндѳ  маалмымат:
 • Туулган жылы: 26 июль 1971-ж.
 • Улуту кыргыз
 • Үй -бүлѳлүк абалы: никеси бар, 2  уулдун апасы
 •  
Билими:
Жогорку. 1999-2004-ж.  К-ӨУ химик биолог

 

Эмгек  жолу:
·         1994 – 1996-ж.ж. Панфилов мектебинде башталгыч мугалими 1996 -1998-ж.ж. жылдары Кара-Суу борборлоштурулган китепканада китепканачы . 1999-жылдан баштап Кыргыз- Өзбек университетинде  китепканачы  болуп эмгектенет

 

Жалпы  эмгек  тажрыйбаcы:
 31 жыл
Китепкана болумунун  тажрыйбаcы:
20 жыл
Милдеттери:
Студенттерди  жана  мугалимдерди  тейлөө,  китепканадагы тейлөөнүн сапатын  өркүндөтүү  жана  китепканалык  жаңы  технологияларды  өздөштүрүү
Сыйлыктары:
К-ƟУнун  ардак грамматасы кесиптик бирлик комитетинин Алкышы
Байланыш  телефондору:
Моб.: 0773534412

 

 

Аматова Ирина Дмитриевна

Ээлеген  кызматы:
 • Китепканачы
Ѳзү  жѳнүндѳ  маалмымат:
 • Туулган жылы: 11 декабрь 1963-ж .
 • Улуту кореянка
 • Үй бүлѳлүк абалы: никеси бар, 2 уулдун  2 кыздын апасы

 

Билими:
Орто билимдүү  Токмок маданият училище 198 -1983 -ж.ж.
Эмгек  жолу:
1983-ж. Ош шаардык борборлоштурулган китепканачы 1999-жылы башкы китепканачы  2002- жылда  тейлөө бөлүмүндө  башчы

2006-жылдан баштап  К-ӨУда китепканачы мед. колледжде

 

Жалпы  эмгек  тажрыйбаcы:
 35 жыл
Китепкана болумунун  тажрыйбаcы:
35 жыл
милдеттери:
Студенттерди  жана  мугалимдерди  тейлөө,  китепканадагы тейлөөнүн сапатын  өркүндөтүү  жана  китепканалык  жаңы  технологияларды  өздөштүрүү

 

  

Ѳзү жѳнүндѳ маалмымат:
 • Туулган жылы: 21- апрель,  1968-ж.
 • Улуту: кыргыз
 • Үйбүлѳлүк абалы: Үй –бүлөлүү,  бир  уул,  бир кыздын  апасы
Билими:
Орто  билимдүү.  1985-1987-ж. Жалал-  Абаддагы  Маданият  техникумунун китепканалык  бөлүмүн бүтүргөн.                                                                 Адистиги:     китепканачы

 

Эмгек жолу:
·          1987- 1990   жж. – Алай  районундук    борборлоштурулган китепканасында   китепканачы;

·          1990- 1994- жж. – Ош  шаарынын  борборлоштурулган китепканасында китепканачы , 2008 — жылдан  бери  Кыргыз-Ɵзбек университетинин китепканасында  китепканачы   болуп  иштейт

 

Жалпы эмгек тажрыйбаcы:
26 жыл
Китепкана болумун ачуу тажрыйбаcы:
 

26 жыл

Милдеттери:
Жаны  келген  китептерди  кабыл  алып,  аларды  иштеп  чыгып,  факултеттерге  бөлүштүрүп, Китепканаларга  инвентаризация  жүргүзүүгө  катышуу

 

Сыйлыктары:
КƟУнун    Ардак грамотасы
Байланыш телефондору:
 

Моб:  077063 4923

 

   

Айтиева Тургун Алимовна

Ээлеген кызматы:
   Кесиптик колледждин китепканачысы
Озу жонундо маалымат:
•    Туулган жылы: 27-декабрь, 1961-ж.

Улуту: кыргыз

Уй бүлөлүк абалы: никеси жок

Билими:
      Жогорку.2000-2004-ж.Кыргыз-Өзбек     университети.Филология факультети.Адистиги: тарых
Эмгек жолу:
       1980-1997-жж.- Ноокат районунуна караштуу Россия     колхозунун китепканасында башкы китепканачы                                                                 —     1998-2002-ж.ж. – Кыргыз-өзбек университетинде           китепканачы                                                                                           -2002-2006-ж.ж. Ноокат районундагы А.Мамыров атындагы орто мектепте тарых мугалими болуп эмгектенген.                                    -2006-2019-ж.ж.Кыргыз-Өзбек университетинин кесиптик колледжинин — методист, китепканачы болуп иштейт.
Жалпы эмгек тажрыйбасы:
39 жыл
 Китепкана болумун  ачуу тажрыбасы:
34 жыл

   

Эмгек жолу:
·          Ош  щаарындагы  Областык балдар  китепканасында  башкы  китепканачы  1985- 2007  жылга  чейин  иштеген. 2008-жылдан  баштап Кыргыз  Өзбек  университетинде  башкы  китепканачы  болуп  иштеп келе  жатат

 

Жалпы эмгек тажрыйбаcы:
38 жыл
Китепкана болумун ачуу тажрыйбаcы:
 

38 жыл

Милдеттери:
 Студенттерди  жана  мугалимдерди  тейлөө,  китепканадагы тейлөөнүн сапатын  өркүндөтүү  жана  китепканалык  жаёы  технологияларды  өздөштүрүү

 

Сыйлыктары:
КƟУнун    Алкыш  баракчасы ,  Университеттин  «Арлак  граматасы»,     Кесиптик  кошундун  грамотасы
Байланыш телефондору:
 

Моб:  0770  5147 70

 

                                                          

ЧычканбаеваСурмабу

Ээлеген  кызматы:
 • Китепканачы
Ѳзү  жѳнүндѳ  маалмымат:
 • Туулган жылы: 1954 ж .1- май
 • Улуту кыргыз
 • Үй -бүлѳлүк абалы: никеси бар, 2  уулдун  2 кыздын апасы
Билими:
                  Жогору. Бишкек  шаарындагы В.В.Маяковский

атындагыкыз – келинде ринститутуна -1971- 1976-                                                       Факультети: Биология Адистиги:      Биология  жана  химия

Эмгек  жолу:
1976 ж   Кара – Кулжарайонундагы  ,  «Кашка-Жол»                                                                                                                                     орто мектебинде химия мугалими.

1978-ж.     Совет районунда инттернатта — тарбиячи

1979-1983 жж.- «Кайыё –Талаа»  орто мектептебинде,

химия жана биология мугалими

1983- 1991 жж.-  Жданов     атындагы орто мектепте ,

химия жана биология мугалими

1991-1993   «Ой –Тал» орто мектебинде ,

химия жана биология мугалими

1993- 1   1993-1999жж. Ош  облустук калктыиш менен

камсызкылуу башкармасында- ага адис

1999 – 2019 –жж.- ушу күнгөчейин, Ош шаарындагы

Кыргыз- Өзбекуниверситетинде методист, китепканачы

Жалпы  эмгек  тажрыйбаcы:
45 жыл
Китепкана болумунун  тажрыйбаcы:
 

22 жыл

милдеттери:
Студенттерди  жана  мугалимдерди  тейлөө,  китепканадагы тейлөөнүн сапатын  өркүндөтүү  жана  китепканалык  жаңы  технологияларды  өздөштүрүү
Сыйлыктары:
                1991-ж. «КР сынын элге билим берүү отличниги»  значогу менен сыйланган. 1995-ж .Ош  облустук калкты иш менен камсыз кылуу ылуужанакадрларды даярдоо башкармасы ардак грамотасы.

2013-  ж. КӨУнун профсюз№комитетинин ардак грамотасы

2016 — ж.  Университеттин  ардак грамотасы  2017- ж. -Кыргыз Республикасынын   «АРДАКТУУ АЙЫМЫ»  наамы .кесиптик бирлик комитетинин алкышы

 

 

 

Ѳзү жѳнүндѳ маалмымат:
 

Жарандыгы: Кыргызстан

Дарек: Ош, көч. Мушкетова 13-1

 

Билими:
2015-2018 атайын орто

Кыргыз-Өзбек университети

Социалдык колледж

2019-2021 Инженердик-технологиялык факультет

Адистиги: инженер-программист

Эмгек жолу:
2018-ж. «Кыргызстан Банкы» — операциялык бөлүмү

2021-жылдан — Б.Сыдыков атындагы мамлекеттик медициналык университети, техник-оператор

Жалпы эмгек тажрыйбаcы:
3
Жеке сапаттар
 Жоопкерчиликтүү , коомдук иштерге активдүү, эмгекчил, абийирдүү, өз ишине берилген, адамдар менен тез тил табышуу жөндөмдүүлүгүнө ээ,

командада иштөө жөндөмү жогору

Милдеттери:
Офис программаларында иштөө 3 D Max, Photofsop, CorelDraw,

Basic, Delphi. SAB «IRBIS 64+», ELS «University Library Online», KIRLIBNET (АЭК) контролу, университеттин веб-сайтында виртуалдык көргөзмөлөрдү түзүү.

 
Байланыш телефондору:
0507 31 97 95

 

Ташанова Инабат Ахановна

Ээлеген  кызматы:
Окуу залына китепканачысы

 

Ѳзү  жѳнүндѳ  маалымат:
• Туулган күнү: 15-сентябрь 1958-жыл. •

.Улуту: кыргыз

• Үй-бүлөлүк абалы: 1  уулдун апасы

 

 

Билими:
Жогорку билим. 1985-1992-жылдары Ош педагогикалык институтунун биология кафедрасы

Адистиги: биолог

 

Эмгек  жолу:
• 1983-1988-жылдары Оштогу жибек комбинаты атындагы комсомолдук лаборант,

• 1988-жылдан Кыргыз-Өзбек университетинин китепканачысы болуп иштеп келүүдө.

 

Жалпы  эмгек  тажрыйбаcы:
 39 жыл
Китепкана болумунун  тажрыйбаcы:
33 жыл
Милдеттери:
Студенттерди  жана  мугалимдерди  тейлөө,  китепканадагы тейлөөнүн сапатын  өркүндөтүү  жана  китепканалык  жаңы  технологияларды  өздөштүрүү
Сыйлыктары:
К-ӨУнун Ардак грамотасы, ыраазычылык к жана сыйлыктар

 

Байланыш  телефондору:
Моб.: 0778090458

 

Керимкулова Ширинхан Зуридиновна

Ээлеген  кызматы:
 • башкы китепканачы
Ѳзү  жѳнүндѳ  маалмымат:
 • Туулган жылы: 01.12.1959 ж.
 • Улуту : кыргыз
 • Үй бүлѳлүк абалы: никеси жок, кыз апасы
 •  
Билими:
Жогорку. Кыргыз кыз-келин.педагогикалык институту филология факультети, кесиби  китепканачы – библиограф 1978-1982 жж.

 

Эмгек  жолу:
Кырг.кыз-келинд пед.инст. илимий китепканасы 1982-1983 ж.китепканачы, Ош шаардык китепканасы 1983-2000 жж. башкы китепканачы, башкы библиограф, усулдук болум.бащчысы, китеп.комп.болумунун башчысы, 2000-2019 жж. КӨУнин КЭФ башкы китепканачы

 

Жалпы  эмгек  тажрыйбаcы:
 31жыл
Китепкана болумунун  тажрыйбаcы:
 

20 жыл

милдеттери:
Студенттерди  жана  мугалимдерди  тейлөө  китепканадагы тейлөөнүн сапатын  өркүндөтүү жана  китепканалык  жаёы  технологияларды  өздөштүрүү
Сыйлыктары:
КƟУнун  ардак грамматасы кесиптик бирлик комитетинин Алкыш,
Байланыш  телефондору:
Моб.:0554584458   

 

 

Кадермятова Гульчехра Кенешовна

Ээлеген кызматы:
Юридика-бажы факультетинде китепкааначы
Ѳзү жѳнүндѳ маалмымат:
Туулган жылы: 20 июнь 1960-ж.

Улуту: өзбек

Үй-бүлѳлүк абалы:    3 баланы апасы

Билими:
Жогорку. 1992-1997-ж. Ош шаарындагы филиалы Москвалык мамлекеттик социалдык университети. Юридикалык факультети. Адистиги: «Юриспруденция».

Квалификациясы: «Юрист»

Эмгек жолу:
1980-1982ж.ж. —  Ижевск ш. Удмуртия.  Долбордук институты «Союзмашпроект» техник;

1982-1992ж.ж. – Ош шаардык  пахта- кагаз  иштеп чыгаруу     комбинаты,   ага адис;

1992 -2000-ж.ж. – Ош шаардык  пахта- кагаз  иштеп чыгаруу  комбинаты,  юридикалык болумунун жетекчиси;

2000-жылдан баштап  азыркы учурда  китепкааначы жана мугалим КƟУнун Юридика-бажы факультетинда ;

Жалпы эмгек стажы:
41 жыл
Илимий-педагогикалык стажы:
21 жыл
Илимий жана усулдук эмгектеринин саны:
4 илимий макала, 3 окуу-усулдук колдонмолор

 

милдеттери:
Студенттерди  жана  мугалимдерди  тейлөө,  китепканадагы тейлөөнүн сапатын  өркүндөтүү  жана  китепканалык  жаңы  технологияларды  өздөштүрүү
Сыйлыктары:
КƟУнун Ардак грамотасы,  Ош обслусунун кесиптик комитетинин Ардак грамотасы,  КƟУнун кесиптик комитетинин Ардак грамотасы, ЮБФнун Ардак грамотасы,  КƟУнун «Мыкты факультеттик китепкаанасы 2009».
Байланыш телеф:
Моб.: 0559 155513
Электрондук  дарек:
g.k60@mail.ru

 

 

Садыкова  Айшакан  Сейитовна

Ээлеген кызматы:
 • Библиотекрь
Ѳзү жѳнүндѳ маалмымат:
 • Туулган жылы: 21- апрель  1968-ж.
 • Улуту: кыргыз
 • Үйбүлѳлүк абалы: үй –бүлөлү абалы,  бир  уул,  бир кыздын  апасы
Билими:
Орто  билимдүү.  1985-1987-ж. Жалал-  Абаддагы  Маданият  техникумунун китепканалык  бөлүмүн бүтүргон.

Адистиги:     китепканачы

 

Эмгек жолу:
·          1987- 1990   жж. – Алай  районундук    борборлоштурулган китепканасында   китепканачы;

·          1990- 1994- жж. – Ош  шаарынын  борборлоштурулган китепканасында китепканачы , 2008 — жылдан  бери  Кыргыз-Ɵзбек университетинин китепканасында  китепканачы   болуп  иштейт

 

Жалпы эмгек тажрыйбаcы:
26 жыл
Китепкана болумун ачуу тажрыйбаcы:
 

26 жыл

Милдеттери:
Жаны  келген  китептерди  кабыл  алып,  аларды  иштеп  чыгып,  факултеттерге  бөлүштүрүп, Китепканаларга  инвентаризация  жүргүзүп  катышуу

 

Сыйлыктары:
КƟУнун    Ардак грамотасы
Байланыш телефондору:
 

Моб:  077063 4923

 

Мадешева Атыргуль Аттокуровна

Ээлеген кызматы:
 • Китепканачы   Абонемент
Ѳзү жѳнүндѳ маалмымат:
 • Туулган жылы:3-август  1975-ж.
 • Улуту: кыргыз
 • Үй-бүлѳлүк абалы: никеси жок.
Билими:
 • Орто  билимдүү  1993-1997-ж.Ош  шаарындагы Айыл чарба  техникум  Адистиги    кесиби  « Агроном- жибекчилик»
 • Билим беруу өркүндөтүү- китепканачылык курс
Эмгек жолу:
·         1999-2004-ж.ж. —  Ош шаардык борборлоштурулган китепканасы; . Китепканачы; 2004-2019жж. —  Кыргыз-Ɵзбек университетинин китепканачы

 

Жалпы эмгек тажрыйбаcы:
28 жыл
Китепкана болуму:
28 жыл
милдеттери:
Студенттерди  жана  мугалимдерди  тейлөө,  китепканадагы тейлөөнүн сапатын  өркүндөтүү  жана  китепканалык  жаңы  технологияларды  өздөштүрүү

 

Сыйлыктары:
Ош шаардык  борборлоштурулган китепкана Ардак грамота, Кыргыз-Өзбек  университететинин  Ардак грамота, алкыш баракчасы.
Байланыш телефондору:
Раб.: (03222) 42075

0773  994108   0558750308

Электрондук  дарек:

 

Жолдошова  Айнур  Сатаёбайевна

Ээлеген кызматы:
 • Башкы  китеканачы
Ѳзү жѳнүндѳ маалмымат:
 • Туулган жылы: 22- май,   1966-ж.
 • Улуту: кыргыз
 • Үй-бүлѳлүк абалы:  Никеси  жок
Билими:
Жогорку  билимдүү.  1984-1989-ж.  Бишкек  шаарындагы  В.В.  Маяковский  атындагы  кыз-келиндер  институтунун китепканачы — библиограф  факултетин  бүтүргөн.                                                                 Адистиги:     китепканачы -библиограф

 

2013-  ж. КӨУнун профсюз№комитетинин ардак грамотасы

2016 — ж.  Университеттин  ардак грамотасы  2017- ж.

Кыргыз Республикасынын   «АРДАКТУУ АЙЫМЫ»

наамы .кесиптик бирлик комитетинин алкышы

Байланыш  телефондору: Моб.: 0550839990

 

 

 

Тыналиева Гулжамал Тилекматовна

Ээлеген кызматы:
Илимий окуу залынын китепканачысы
Ѳзү жѳнүндѳ маалмымат:
 • Туулган жылы: 20-март 1964-жыл.
 • Улуту: кыргыз
 • Үй бүлѳлүк абалы:  Үй бүлөлүү , үч баласы бар
Билими:
Орто  билимдүү.  1981-1984-ж.ж. Жалал Абаддагы  Маданият  техникумунун  китепкана  бөлүмүн бүтүргөн

Адистиги:     китепканачы

Жогорку билимдүү  1999-2004-ж.ж. Ош Технологиялык университети. Факультет:  Бухглтердик эсеп жана аудит  Адистиги: Бухгалтер аудит

Эмгек жолу:
·         1984-1995-ж.ж. Өзгөн районунда борбордук китепканада,  1995-2009-ж.ж. Аскердик Квартира-Эксплуатациялык бөлүктө бухгалтер,  2014-жылдан  баштап Т. Мияшов атындагы облустук балдар китепканасында эмгектенген.

·         2021-жылдан Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети – илимий окуу залынын китепканачысы

Жалпы эмгек тажрыйбаcы:
33 жыл
Китепкана болумунун  тажрыйбаcы:
 

25 жыл

Милдеттери:
  Студенттерди  жана  мугалимдерди  тейлөө,  китепканадагы тейлөөнүн сапатын  өркүндөтүү  жана  китепканалык  жаёы  технологияларды  өздөштүрүү.

 

Сыйлыктары:
Маданият маалымат жана туризм министрлигинин , «Ардак грамотасы», 1 даражадагы диплом «Мыкты методист», Ош облустук өкулчүлүгүнүн «Ардак грамотасы», Ош облустук Кошундар Комитетинин маданият бөлүмүнүн кесиптик  кошундун  грамотасы ж.б.
Байланыш телефондору:
 

Моб:  0555 132 664

 

 

Акматова Бегимай Жылдызбековна

Ээлеген кызматы:
КПБнын техник-оператор
Ѳзү жѳнүндѳ маалмымат:
Туулган жылы: 19.05.2000

Мамилеси: Бойдок

Жарандыгы: Кыргызстан

Дарек: Ош, көч. Мушкетова 13-1

 

Билими:
2015-2018 атайын орто

Кыргыз-Өзбек университети

Социалдык колледж

2019-2021 Инженердик-технологиялык факультет

Адистиги: инженер-программист

Эмгек жолу:
2018 «Кыргызстан Банкы» — операциялык бөлүмү

2021-жылдан — Б.Сыдыков атындагы мамлекеттик медициналык университети, техник-оператор

Жалпы эмгек тажрыйбаcы:
3
Жеке сапаттар
 Жоопкерчиликтуу ,коомдук иштерге активдүү, эмгекчил, абийирдүү, ъз ишине берилген, адамдар менен тез тил табышуу жөндөмдүүлүгүнъ ээ,

командада иштөө жөндөмү жогору

Милдеттери:
Офис программаларында иштөө 3 D Max, Photofsop, CorelDraw,

Basic, Delphi. SAB «IRBIS 64+», ELS «University Library Online», KIRLIBNET AEB контролу, университеттин веб-сайтында виртуалдык көргөзмөлөрдү түзүү.

 
Байланыш телефондору:
0507 31 97 95

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial