ФМОУ Профессордук-окутуучулук курамы

ФИЗИКА ЖАНА МАТЕМАТИКА ОКУТУУНУН УСУЛУ

КАФЕДРАНЫН КУРАМЫ

          Кафедрада азыркы күндө 3 илимдин доктору, профессор, 5 илимдин кандидаты, доценттер, 2 ага окутуучу, 5 окутуучу 1 магистр, 1 лабраториянын башчысы жана 1 кафедранын лаборанты эмгектенип келүүдө.

Алымкулов

Келдибай

Алымкулович

кафедра башчысы,

ф.-м. и. д., профессор

Туулган жылы жана датасы: 11-январь 1943- жыл
Билими: Жогорку.

Кыргыз мамлекеттик университети, (1960-1964)

КР ИА математика институту (күндүзгү аспирантура, 1965-1969)

Москва мамлекеттик педагогикалык институту, ф.-м. и. к., 1973-ж. (01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер)

ф. –м. и. д., 1991-ж. (01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер)

КР жогорку аттестациялык комиссиясы, профессор (1998-ж.)

КР Улуттук илимдер академиясы, КР УИА мүчѳ корреспонденти

Квалификациясы: Математика мугалими
Сыйлыктары:

Кыргыз Республикасынын билим берүү, илим жана маданият министрлигинин ардак грамотасы (1999)

Ош облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы (март, 2001)

Ош облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы (октябрь, 2001) 

Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги (2005)

КРнын илимине эмгек сиңирген ишмер, (2010)

Кыргыз Республикасы ѳкмѳтүнүн ардак грамотасы (2014)

Жалпы эмгек стажы: 52 жыл
Педагогикалык стажы: 52 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 15 илимий макала,

                                                                                      3 усулдук колдонмо

Матиева

Гулбадан

Матиевна

кафедранын профессору,

ф.-м. и. д., профессор

Туулган жылы жана датасы: 14-март 1957- жыл
Билими: Жогорку.

Ош мамлекеттик педагогикалык институту,(1976)

Москва мамлекеттик педагогикалык институту, ф.-м. и. к.,1986 -ж. (01.01.04 – топология)

ф. –м. и. д., 2004-ж. (01.01.04 –топология)

КР жогорку аттестациялык комиссиясы,доцент (1994)

КР жогорку аттестациялык комиссиясы, профессор (2014)

Квалификациясы: Математика мугалими
Сыйлыктары:

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы

Ош облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы (2001)

Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги (2005)

Кыргыз Республикасы ѳкмѳтүнүн ардак грамотасы

Жалпы эмгек стажы: 43 жыл
Педагогикалык стажы: 43 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 10 ашуун илимий макала,

                                                                                      5 окуу- усулдук колдонмо

Исаков

Топчубай

Эргешович

Окуу иштери боюнча проректор,

п. и. к., доцент

Туулган жылы жана датасы: 11-февраль 1957-жыл
Билими: Жогорку.

Ош мамлекеттик университети (1973-1978)

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алкагындагы диссертациялык кеңеш, п.и.к., 2017-ж. (13.00.02 окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы)

Квалификациясы: Математика мугалими
Сыйлыктары:

КРнын билим берүү отличниги (2002)

Ош шаарынын Мэриясынын ардак грамотасы (2003, 2017)

КРнын ББИМнин ардак грамотасы (2004)

Кыргыз-Өзбек университетинин «Эң мыкты педагог-методисти» (2004)

Кыргыз-Өзбек университетинин «Эмгек сиңирген ишмери» (2006)

КРнын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы (2007)

КРнын Жогорку Кеңешинин ыраазычылык каты (2019)

КРнын Ардак грамотасы (2008)

КРнын ББИ профсоюздук кыймылынын отличниги (2009)

Ош областтык мам.адм.нын ардак грамотасы (2009)

Ош мамлекеттик университетинин ардак грамотасы (2013)

К-ӨУнин «Эң мыкты илимий кызматкери» (2017)

КРнын «Кыргыз тили» коомунун «Ыйык тил» төш белгиси (2018)

КРнын «Кыргыз тилектештиги» коомдук бирикмесинин «Улут сыймыгы» медалы (2018)

Ош шаардык Кеңешинин ардак грамотасы (2019)

Жалпы эмгек стажы: 41 жыл
Педагогикалык стажы: 41 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 10 ашуун илимий макала,

                                                                                      5 окуу- усулдук колдонмо

Зулпукаров

Алтынбек

Зулпукарович

Сырткы бѳлүм боюнча проректор,

ф.-м. и. к., доцент

Туулган жылы жана датасы: 19-ноябрь 1972-жыл
Билими: Жогорку.

Ош мамлекеттик университети (1989-1994)

Ош мамлекеттик университети, ф.-м. и. к., 2009-ж. (01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер)

Квалификациясы: Математика жана эсептоо техникасы мугалими
Сыйлыктары:

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы (2009)

Билим берүүнүн мыктысы тѳш белгиси (2010)

Жалпы эмгек стажы: 25 жыл
Педагогикалык стажы: 23 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 6 илимий макала,

                                                                                      4 окуу- усулдук колдонмо

Абдуллаева

Чолпон

Хабибуллаевна

кафедранын доценти,

ф.-м. и. к., доцент

Туулган жылы жана датасы: 13-апрель 1970-жыл
Билими: Жогорку.

Ош мамлекеттик университети (1987-1992)

Ош мамлекеттик университети, ф.-м. и. к., 2014-ж. (01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер)

Квалификациясы: Математика жана информатика мугалими
Сыйлыктары:

Билим берүүнүн мыктысы тѳш белгиси (2009)

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы (2014)

Жалпы эмгек стажы: 35 жыл
Педагогикалык стажы: 35 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 8 ашуун  илимий макала,

                                                                                      4 окуу- усулдук колдонмо

Джанибеков

Таалайбек

Жеенбекович

кафедранын доценти,

т. и. к., доцент

Туулган жылы жана датасы: 1-февраль 1963-жыл
Билими: Жогорку.

Ош мамлекеттик университети (1979-1984)

КРнын УИА физика институту, т.и.к. 2000-ж.

Квалификациясы: Физика мугалими
Сыйлыктары:

Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы (2013)

Жалпы эмгек стажы: 35 жыл
Педагогикалык стажы: 35 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 5 илимий макала,

                                                                                      1 усулдук колдонмо

Халматов

Анвар

Авазович

кафедранын доценти,

ф.-м. и. к., доцент

Туулган жылы жана датасы: 1-июль 1983-жыл
Билими: Жогорку.

Кыргыз-Ѳзбек университети (1998-2003)

Кыргыз-Ѳзбек университети (сырткы аспирантура,2008-2012)

Ош мамлекеттик университети, ф.-м. и. к., 2015-ж. (01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер)

Квалификациясы: Математика жана информатика мугалими
Сыйлыктары:

Кыргыз-Ѳзбек университетинин ардак грамотасы (2008)

Жалпы эмгек стажы: 19 жыл
Педагогикалык стажы: 19 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 5 илимий макала,

                                                                                      2 усулдук колдонмо

Хаитов

Шавкат

Кимсанбаевич

п.и.к., ага окутуучу

Туулган жылы жана датасы: 28-октябрь 1980-жыл
Билими: Жогорку.

Кыргыз-Ѳзбек университети (1998-2003)

Кыргыз-Ѳзбек университети (күндүзгү аспирантура,2008-2011)

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алкагындагы диссертациялык кеңеш,  п.и.к., 2019-ж. (13.00.02 окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы)

Квалификациясы: Физика жана астрономия мугалими
Сыйлыктары:

КРнын профкомунун ардак грамотасы (2011)

Эң мыкты окутуучу (2017)

Ош облустук профкомунун ардак грамотасы (2018)

Жалпы эмгек стажы: 16 жыл
Педагогикалык стажы: 14 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 8  илимий макала,

                                                                                      3 окуу- усулдук колдонмо

Джудемишова

Динара

Айдарбековна

ага окутуучу

Туулган жылы жана датасы: 21-май 1981-жыл
Билими: Жогорку.

Кыргыз-Ѳзбек университети (1998-2003)

Кыргыз-Ѳзбек университети (сырткы аспирантура,2009-2012)

Квалификациясы: Математика жана информатика мугалими
Сыйлыктары:

Ош облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы, (2010)

Мыкты УМК, 1-даражадагы диплом (2015)

Жалпы эмгек стажы: 16 жыл
Педагогикалык стажы: 14 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 3  илимий макала,

                                                                                      2 окуу- усулдук колдонмо

Исаков

Акрам

Исламидинович

Окутуучу

Туулган жылы жана датасы: 15-ноябрь 1981-жыл
Билими: Жогорку.

Кыргыз-Ѳзбек университети (2000-2005)

Кыргыз-Ѳзбек университети (күндүзгү аспирантура,2008-2011)

Квалификациясы: Физика жана астрономия мугалими
Сыйлыктары:

Кыргыз-Ѳзбек университети профкомунун ардак грамотасы (2012)

Жалпы эмгек стажы: 17 жыл
Педагогикалык стажы: 17 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 3 илимий макала,

                                                                                      2 окуу-усулдук колдонмо

Кадырова

Тойжан

Рыскуловна

Окутуучу

Туулган жылы жана датасы: 5-февраль 1988-жыл
Билими: Жогорку.

Кыргыз-Ѳзбек университети (2005-2010)

Квалификациясы: Физика мугалими
Сыйлыктары:

Кыргыз-Ѳзбек университети профкомунун ардак грамотасы (2012)

Жалпы эмгек стажы: 11 жыл
Педагогикалык стажы: 7 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 2  илимий макала,

                                                                                      1 окуу- усулдук колдонмо

Мамажунусова

Чолпон

Нурмаматовна

магистр, окутуучу

Туулган жылы жана датасы: 10-май 1988-жыл
Билими: Жогорку.

Кыргыз-Ѳзбек университети (2005-2010)

Ош мамлекеттик университети, магистратура (2014-2016)

Квалификациясы: Математика мугалими
Сыйлыктары:
Жалпы эмгек стажы: 8 жыл
Педагогикалык стажы: 7 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): 2  илимий макала,

                                                                                      1 окуу- усулдук колдонмо

Мамбетова

Нуруйла

Садыковна

Окутуучу

Туулган жылы жана датасы: 06-сентябрь 1970-жыл
Билими: Жогорку.

Ысык-Кѳл мамлекеттик педагогикалык институт (1987-1992)

Квалификациясы: Математика мугалими
Сыйлыктары:
Жалпы эмгек стажы: 18 жыл
Педагогикалык стажы: 16 жыл
Илимий жана усулдук эмгектери (акыркы 5 жыл): _  илимий макала,

                                                                                      _ окуу- усулдук колдонмо

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial