Профессордук-окутуучулук курамы
Мамасаидов Мухаммаджан
Ташалиевич
 

техника илимдеринин доктору

(1989) профессор  (1992),
ЭАИАнын академиги (1996)

КРдин ИАнын академиги (1996)

КРдин УИАнын академиги (2000)

 

 Туулган куну, жылы, жери: 1.04.1949-ж. Ош обл. Араван айылы

Билими:   1971-ж. Фрунзе Политехникалык иституту

Адистиги жана квалификациясы:  

Илимий наамы: техника илимдеринин доктору (1989) профессор  (1992), ЭАИАнын академиги (1996) КРдин ИАнын академиги (1996)КРдин УИАнын академиги (2000)

Эмгек стажы:   45жыл ,  пед. стаж  39 жыл

Жумуш тажрыйбасы:   1971-1990 жылдары КРдин УИАнын Машина таануу институнда инженер, лаборатория башчысы кызматтарында эмгектенген.1973-жылы кандидаттык, 1989-жылы  “Тоо машиналары” адистиги боюнча доктордук диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 1990-1994 жылдары ТКОИБ бөлүм башчы (азыркы КРдин УИАнын Түштүк бөлүмү), ОшТУнун 1-чи проректору кызматтарын аркалаган.

1994-2005 жылдары К-ӨУнун ректору кызматында жогорку уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү менен эмгектенген. Азыркы учурда К-ӨУнун “Инновациялык технологиялар” илим-изилдөө институнун мүдүрү.

Алган сыйлыктары, жасаган иштери:   Ал жараткан көп кыймылдуу винттик механизмдердин теориясы, космостук “Луна-16” жана “Луна-24” бургулоочу автоматык станцияларында Айдын топурагын Жерге казып алып келүүдө колдонулган;

М.Т. Мамасаидовдун жетекчилиги астында  УБА-1, СБА-2р, СБС-1п, ПБС-1 бургулоочу түзүлүштөрдүн, ЦКМ-1, ЦКМ-2, ЦКМ-2д, ККМ-1 ташты кесүүчү машиналардын, ПГУ-1, ПКА-400, ПКА-800, ПКА – 800п, ПКА — 800м ,ПКА-3000, ПКА – 6000 ташты жаруучу пресстердин, тигүүчү машиналардын жаңы конструкциялары иштелип чыгылган жана жаратылган;

Ал илимий жетекчи катары 1 илимдин докторун жана 15 илимдин кандидатын даярдаган;

М.Т.Мамасаидов 250 ашуун илимий эмгектердин, алардын ичинен 12 монографиянын, 11 окуу-китептеринин жана 40 ашуун ойлоп табуулары үчүн алынган СССРдин автордук күбөлүктөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын патенттеринин автору;

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону:   (996)

 

 

Исманов

Медербек Марипжанович

 

Техника илимдеринин  доктору, профессор,

Кыргыз Республикасынын 

Инженердик

академиясынын корреспондент
— мүчөсү (2014)

К-ОУнун илимий иштери боюнча проректору

 Туулган куну, жылы, жери:  30.06.1970-ж., Ош обл., Араван району, Карл-Маркс айылы.

Билими:   1993-жылы Кыргыз техникалык университетинин механика жана машина куруу факультети. 1997-2000 жылдары «Тоо машиналары» адистиги боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин аспиранты.

Адистиги жана квалификациясы:  инженер;

Илимий наамы:  Техника илим. кандидаты (2002) доцент (2008) Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын корреспондент — мүчөсү (2014), Техника илимдеринин  доктору (2018-ж )

Эмгек стажы:   31  жыл ,  пед. стаж 24 жыл

Жумуш тажрыйбасы:   1993-жылы ОшТУнун «Колдонмо механика» кафедрасында инженер болуп иштөөдөн баштаган. 1994-1997 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинде окутуучу кызматында эмгектенген.  2011-жылдын сентябрынан баштап Исманов М.М. Кыргыз-Өзбек университетинде илим боюнча проректор жана көптөгөн илимий-техникалык долбоорлорго жетекчи болуп жигерлүү эмгектенүүдө.

Сабак берген дисциплиналар:  «Чийме геометрия», «Инженердик графика», «Инженердик — компьютердик графика»,  «Материаловедение ТКМ» ж.б.

Алган сыйлыктары, жасаган иштери:   2002-жылы М.М.Исманов тарабынан жаңы таштын массивинен архитектура-курулуш буюмдарын кесип алуу технологиясы иштелип чыккан жана аны ишке ашуруучу карьердик таш тилүүчү ККМ-1 машинасы жаратылган. Бир эле ККМ-1 машинасынын карьерде иштөөсү жылына 5 млн. сомдон ашуун экономикалык үнөмдүүлүктү берген. Аталган иштердин жыйынтыгында  кандидаттык диссертация даярдалып 2002-ж. 25-июнунда Бишкек шаарында Улуттук илимдер академиясынын Машина таануу институнда ийгиликтүү корголгон.

Ал жетектеген илим-изилдөө лабораториясында көптөгөн диссертациялар даярдалууда жана ийгиликтүү корголууда, ташты кесүүчү машиналардын жаңы конструкциялары жаратылып, тоо-кен өндүрүшүнө ийгиликтүү киргизилүүдө. 

Көп жылдык илимий-педагогикалык ишмердүүлүгүнүн натыйжасында М.М.Исмановдун 50-ашуун илимий-усулдук эмгектери жарык көргөн, көптөгөн ойлоп табуулары үчүн Кыргыз Республикасынын патенттери алынган, 2018-жылдын 29-июнунда Бишкек шаарында Улуттук илимдер академиясынын Машина таануу институнда «Тоо машиналары» адистиги боюнча «Таш кесүүчү машиналардын жумушчу орундарын жаратуунун илимий колдонмо негиздери» аталышындагы долбоордун диссертациясын ийгиликтүү коргогон.

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону:  (996)

email: ismanov1970@mail.

 

 

Исаев Ильяз Эркинбаевич

 

КМ жана КДТ кафедрасынын мудуру, техника илим.кандидаты (2014)  доцент (2020)

 

Туулган куну, жылы, жери:  04.12.1979-ж. Ош обл.,Карасуу р.,       

Кызыл кошчу айылы.

Билими:   1998-2002-жж.  Кыргыз-Өзбек Университети, “Машинанын динамикасы жана бышыктыгы” адистиги 

2002-2005-жж. “Машинанын динамикасы жана бышыктыгы” адистиги боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин аспиранты.

Адистиги жана квалификациясы:  инженер-изилдөөчү

Илимий наамы: техника илим.кандидаты (2014)  доцент (2020)

Эмгек стажы:  19 жыл ,  пед. стаж 19 жыл

Жумуш тажрыйбасы:   2002-2005 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинин окутуучусу,  2005-2011жылдары Илим жана жаны технологиялар бөлүмүн башкарган.  20011-2014 жылдын март айына чейин Илим жана аспирантура бөлүмүн башкарган .  2014-жылдын апрель айынан сентябрь айына чейин Ректордун жардамчысы, окумуштуу катчы кызматын аркалаган. 2014-жылдын сентябрь айынан баштап шайлоо жолу менен 5 жылдык мөөнткө окумуштуулар кеңешинин чечими менен «Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоо технологиясы» кафедрасынын башчысы кызматына    шайланган.

Сабак берген дисциплиналар:  «Чийме геометрия», «Инженердик графика», «Инженердик — компьютердик графика»,  «Материал таануу жана ТКМ» ж.б.

Алган сыйлыктары, жасаган иштери:   2002-жылы И.Э. Исаев тарабынан жаңы таш жаруучу электромеханикалык пресс жасалып чыккан. 2006-жылы жаңы таш жаруучу  КРМ-25, КРМ-60, КРМ-160 машина түрлөрү жасалып ийгиликтүү сыноодон өткөн. Аталган иштердин жыйынтыгында  кандидаттык диссертация даярдалып 2014-ж. 14-мартта Бишкек шаарында Улуттук илимдер академиясынын Машина таануу институнда ийгиликтүү корголгон. 30-ашуун илимий-усулдук эмгектери жарык көргөн, 1 ойлоп табуу үчүн Кыргыз Республикасынын патенти алынган;

 Министрдин ардак граматасы, 2015-ж.;

 Бүткүл дүйнөлүк Кыргыздардын «Акыл тирек» конкурсунун «Акыл тирек» наамынын жеңүүчүсү. 

Основы инновационного менеджмента. Управление инновационными проектами. (Удостоверение о повышения квалификации) Федерационное государственное бюджетное образавотельное учреждение   г. Москва 2016-ж., 

 2017-ж. КР интеллектуалдык  менчик кызматынын ардак грамотасы, 2017-ж, «Эл баасы» аккредатициялык агенттиги.

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону:   (996) 0555837938

email

 

Сатыбанев

Алимбай Таштанович

 

ага окутуучу (2018)

ОшТУнун доценти (2011),

 

 Туулган куну, жылы, жери:  22.04.1957-ж., Ош обл., Базар-Коргон району, Беш-Бадам айылы.

Билими: 1978-жылы Фрунзе политехникалык институту Архитектура жана курулуш факультети. 1980-1984 жылдары В.В. Куйбышев атындагы Москва инженердик курулуш институнун «Механика грунтов, Основания и фундаменты» кафедрасынын аспиранты.

Адистиги жана квалификациясы:  инженер;

Илимий наамы: 

Эмгек стажы:   41  жыл ,  пед. стаж 38 жыл

Жумуш тажрыйбасы: Фрунзе политехникалык институтунун Ош кечки факультетинин “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын окутуучусу (1978-1980), В.В. Куйбышев атындагы Москва инженердик-курулуш институтунун “Механика грунтов, основание и фундаменти” кафедрасынын стажер-исследователи, аспиранты (1980-1984), Фрунзе политехникалык институтунун Ош кечки факультетинин “Колдонмо механика” кафедрасынын окутуучусу (1985-1989), ушул эле кафедранын ага окутуучусу (1989-1992).

«Россия — Кыргызстан» биргелешкен ишканасынын «Аксы» филиалынын Меш чыгаруучу заводунун инженери (1992-1995).

ОшТУнун “Профессионалдык окутуу жана инженердик графика” кафедрасынын окутуучусу (1995-1996), ОшТУнун Кызыл-Кия филиалынын Бизнес-борборунун башчысы, директору (1996-1997).

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешатин Мызам чыгаруучу жыйынынын  дкпутаты Ж.Жоробековдун ага консульты, Кызыл-Кия шаардык мамлекеттик администрациянын инвестиция боюнча башкы адиси (1997-1998).

ОшТУнун “Башкаруу” кафедрасынын ага окутуучусу (1998-2005), ОшТУнун Илим бөлүмүнүн башчысы, Эл-аралык бөлүмүнун менеджери, туризм жана менеджмент кафедрасынын ага окутуучусу (2005-2009),  “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын ага окутуучусу (2009-2011), “Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын доценти (2011-2016), “Архитектура, дизайн жана графика” кафедрасынын доценти (2016-2018), “Сызма геометрия жана графикалык дизайн” кафедрасында доценти (2018).

2018-жылдын сентябрынан баштап Сатыбаев А.Т. Кыргыз-Өзбек университетинде “Колдонмо механика жана көркөмдүк долбоорлоонун технологиясы” кафедрасында ага окутуучу болуп жигерлүү эмгектенүүдө.

Сабак берген дисциплиналар:  «Курулуш конструкциялары жана чынжырлар», «Инженердик жабдыктар жана чынжырлар», «Сметаны түзүү жана спецификация», “Профессионалдык имердүүлүктөгү нормативдер жана стандарттар”, “Архитектура жана дизайн тарыхындагы контекстуалдык изилдөө темалары”, “Интерьерди тартуу техникасы”, “Дизайн конструкциялоо” ж.б.

Алган сыйлыктары жана жасаган иштери: 

Сатыбаев А.Т. 50-дөн ашуун илимий макалалардын, 3 Билим берүү жана илим министирлигинин грифи менен басмаканадан чыккан окуу куралдары, 20-дан ашуун окуу-усулдук куралдары жана  1 патенттин ээси.

Сатыбаев А.Т. 50-дөн ашуун билмин жогорулатуу семинар, тренинг жана курстардын угуучусу. 2012-жылдан бери жыл сайын ОшТУнун «Квалификациясын жогорулатуу жана кыска мөөнөттүк курстарды уюштуруу» борбору менен биргеликте ОшТУнун профессордук-окутуучулук жааматын 2014, 2015, 2017 жана 2019 жылдыры 15-күндүк окуу курстарын уюштуруп өткөргөн.

Сатыбаев А.Т. акыркы беш жыл ичинде төмөндөгү билим жогорулатуу семенар жана курстарын өткөн ТоТ GIZ, Бишкек (2013), ТоТ Евросоюз, Бишкек (2012, 2013); АКЩ элчилиги, Ош (2014), ТоТ ОшТУ, Ош (2012, 2014, 2019); ЮНИСЕФ, Бишкек (2014, 2015), USAID, Ош (2015), Эднет (2015), Агахан (2018).

 

Эмгек китепчесине кийирүү менен ОшТУ Ыразычылыгы (1999),

Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо мекемесинин тамеки ташатагындыгы үчүн төш белгиси (2002)

ОшТУнун Арадак баракчасы (2001, 2015)

Кыргыз Республикасынын Өкүмөтүнүн карамагындагы туризм боюнча Мамилекеттик агенттигинин Ош шаара, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча Түштүк регион аралык бөлүмүнүн Ардак баракчасы (2009),

ОшТУнун 50 жылдыгына карата «За заслуги» төш белгиси (2013),

“Эл назары” коомдук фондунун “Эл сыймыгы” төш белгиси (2017)

Тилди билуу: кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (+996) 776 803057

email: ordoosh@mail.ru

 

 

Эргешова Айгул Мыйзамбековна

КМ жана КДТ кафедрасынын улук окутуучусу

 

 

Туулган куну,  жылы,  жери:  20.03.1982. Жалалабад обл., Ала-Бука району

Билими:  2000-2005-жж.  Кыргыз-Өзбек Университети , ФДО и С, 2012-2017-жж. Кыргыз-Озбек Университети, ФЭФ,

Адистиги жана квалификациясы: «Тигуу буюдарынын конструкциясы» — инженер, «Бухгалтерский учет и аудит» — бухгалтер.

Эмгек стажы:  12 жыл,  9 жыл пед.стаж

Жумуш тажрыйбасы:   2005-жылдан бери КУУнун  ФДОи Стун «КТШИ» кафедасынын  окутуучу жана лаборант, 2011-жылдан бери ИТФнин КМ жана КДТ кафедрасынын  улук окутуучусу болуп эмгектенип келет.

Сабак берген дисциплиналар: «Основы прикладной антропологии», «Гигиена одежды», «Выполнение проекта в материале», «Декоративно-прикладное искусство» ж.б.у.с.

Алган сыйлыктары, жасаган иштери: 

К-ОУнун ардак грамотасы, ыразычылык каты 2012-ж.,  КРнын «ЛЕГПРОМ»  женил онор-жай ишканаларынын ассоциациясынын диплом ээси 2013-ж.  «ЛЕГПРОМ» тарабынан уюштурулган «Тенденция моды сезона Осень- зима 2011-2012», «Тенденция моды сезона Осень- зима 2013-2014» сертификат ээси, Бишкек шаары. Сертификат  «Сапат билим»  Ednet.kg,  2017-ж.  Сертификат  “Багыт.kg” 2017-ж.

Тилди билүү:  кыргызча,  орусча,  англисче  (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996) 0553 200 383

email:

 

Исраилова Гулнур      Абдыхапызовна

КМ жана КДТ кафедрасынын улук окутуучусу

 

Туулган куну жылы, жери: 19.01.1984

Билими:   К-ӨУ 2000- 2005-жж.

Адистиги жана квалификациясы:  «Костюмду коркомдоп долбоорлоо» Суротчу — стилист

Эмгек стажы:  12 жыл, 8 жыл пед.стаж

Жумуш тажрыйбасы:   2007-жылдан бери КУУнун  ФДОи С   лаборант жана ЭЛ Грацияда суротчу 2011-жылдан бери ИТФнин КМ жана КДТ кафедрасынын  улук окутуучусу болуп эмгектенип келет.

Сабак берген дисциплиналар:  «Композициянын негиздери»,  «Костюмдун композициясы»,  «Долбоордун графикасы»,  «Костюмду көркөмдөп долбоорлоо»,  «Издательский дизайн», «Презентация и портфолио»

Алган сыйлыктары, жасаган иштери:  Факультеттин  2010-2011-окуу жылында «Мыктылардын мыктысы »кароо сынагында окутуучу номинациясын женип алган;

GIZ программасы  жана Кыргызстан дизайнерлер ассоциациясы тарабынан уюштурулган  тренингдин сертификатынын ээси 2013-ж.;

 Германия мамлекетинин Берлин шаарында болуп откон дизайнерлердин профессионалдык программасында катышып келген, 2014-ж.;

«Гул» мода-уйунун негиздоочусу, графикалык жана улуттук кийимдердин дизайнынын  устунон  ийгиликтуу иштеп келет.

Коптогон мода тармагындагы проектеринин катышуучусу («Fashion Industry», «Fashion Week Kyrgyzstan» и т.д.)

1 Дуйнолук Кочмондор Оюнунун катышуучусу.

«Эл баасы» аккредатициялык агенттиги 2018-ж.

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону:  (996)777 073883

 email

Матамарова Гульсана Апазбековна

КМ жана КДТ кафедрасынын улук окутуучусу

Туулган куну, жылы, жери: 13.08.1960  Ош областынын Кара-Суу районунун Жаны – Арык айылы

Билими: 1982-жылы Ташкент жеңил өнөр жай жана текстиль институнун Жеңил өнөр жай факультетин аяктаган.

Адистиги жана квалификациясы :  «Тигуу  буюмдарынын технологиясы», Инженер-технолог

Эмгек стажы: 35 жыл, пед стаж 30 жыл

Жумуш тажрыйбасы:  

08.1982 – 08.1987    КТБ Мин быта Кыргызской ССР тигуу  онор жайында улук инженер;

09.1988 – 09.1997     КӨУ, окутуучу ;

09.1997 – 09.2003      улук окутуучу, ТТШКП  кафедрасынын орун басары;

09.2005 – 2010         «Грация» эксперименталдык лабораториясынын башчысы,

ТКШИ кафедрасынын  улук окутуучусу;

2010 г. – азыркы мезгилге чейин  ИТФнын, КМ жана КДТ кафедрасынын улук окутуучусу;

Сабак берген дисциплиналары:  «Тигуу буюмдарынын технологиясы», «МАШП», «Дуйнолук маданияттын жана искусствонун,дизайндын тарыхы», «Менеджмент и маркетинг, «Дизайндын тарыхы жана теориясы» ж.б.

Алган сыйлыктары, жасаган иштери:  Кыргызстандын женил-өнөр жай тармагын өнүктүрүүдө, «Легпром» Ассоциациясынын түштүк филиалын уюштурууда, жаш дизайнерлердин чыгармачыл иштерин кенири жайылтууда түздөн-түз салымын кошкон. 11 илимий окуу, окуу-методикалык иштери жарыкка чыккан, 2 республикалык жана 2 эл аралык денгээлдеги сертификатка ээ. Кыргызстанда кийимдердин моделдери боюнча өткөрүлүүчү эл аралык жана  региондук,  чет жерлердеги (Россия, Москва-2008, Казакстан, Алма-Ата-2008, Кыргызстан Бишкек-2008,2009) конкурстардын катышуучусу.

Эл агартуунун отличниги 2014-ж.,

К-ОУнин профсоюз комитетинин  акчалай сыйлыгы 2018-ж.

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996)555274964

email:  —

                      

                               Тиленбаева Гульнара Эргешовна

КМ жана КДТ кафедрасынын улук окуутуучусу,

Туулган куну, жылы, жери: 17.02.1968.,  Ош шаары Жапалак айылы.

Билими: (1986-1991)  Ивановский текстильный институт. Россия Федерациясы.

Адистиги жана квалификациясы: «Тигуу буюмдарынын технологиясы». Тигүү буюмдарынын Инженер-технологу.

Эмгек стажы:  жалпы: 24 ,  пед: 19

Жумуш тажрыйбасы:

1994-1996 гг. Карасуйский хб завод. – старший технолог;

1998 — Кыргыз- Өзбек университети;

 2006-2010гг. ОШГУ, фак. «Искусство» улук окутуучу;

2008-2010гг. ГТЦтин мучосу (Германский технологический центр «ЛЕГПРОМ»);

1998-2018-жж. К-ОУнун  окутуучу, улук окутуучу; кафедра башчысынын орун басары, декандын окуу иштери боюнча орун басары.

Сабак берген дисциплиналар: «Тигуу буюмдарын конструкциялоо», «Материал таануу», «Констрикциялоонун негиздери», «Багытка киришуу»,  «Провподготовка» ж.б.

Алган сыйлыктары, жасаган иштери: 

2008 – 2010 гг. Ыраазычылык каты, премия ОшГУ; 1998-2014гг. Почетная грамота, Благодарность ОшКУУ; 2011г. Грамота Ассоцияция «ЛЕГПРОМ». «Тенденции моды сезона ОСЕНЬ – ЗИМА 2013-2014» 2013г. Ассоциация «ЛЕГПРОМ» сертификат «Индустрия МОДЫ-2013» г. Бишкек, Ассоциация «ЛЕГПРОМ» сертификат «Тенденции моды 2013-2014» г. Бишкек, Ассоциация «ЛЕГПРОМ» сертификат «Изучение рынка – 2013»  г. Бишкек,Илим жана Билим Министрлигинин ардак грамотасы  2014-ж, Сертификат «Сапат билим» Ednet.kg, 2017-ж.  Сертификат  “Багыт.kg” 2017-ж.  Мэрия тарабынан  сыйлык 2017-ж., К-ОУнун ардак грамотасы 2018-ж. 2019-ж. жылдан өзүнүн изилдөө ишин «Мектеп формасынын  проблемасын мамлекет тарабынан колдоо»деген тема менен изилдеген,эл аралык, региондук,республикалык конференцияларда,семинарларда бир канча доклаттарын сунуштап келүүдө.

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байлан ыш телефону: (996)779869859

 email

 

Сагыналы кызы Алмагул

КМ жана КДТ кафедрасынын окутуучусу (2014)

 

Туулган куну, жылы, жери: 12.03.1992, Ош обл., Озгон району, Мырзаке айылы

Билими:  жогорку, ОшТУ ,  2009-2014-жж.

Адистиги жана квалификациясы :  «Костюмду коркомдоп долбоорлоо», суротчу-стилист

Эмгек стажы: 4 жыл

Жумуш тажрыйбасы:  2014-жылдан бери  КУУнин  ИТФнин КМ жана КДТ кафедрасынын окутуучусу болуп иштеп келет

Сабак берген дисциплиналар: «Долбоордук графика», «Тустуу графика», «Тусту таануу» ж.б.

Алган сыйлыктары жана жасаган иштери: 

Ош шаардык кунуно карата откорулгон мода-коргозмосунун  сыйлык ээси 2015-ж.

Тилди билуу:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996)770191519

email 92_sagynalieva@mail.com

 

Кадырмамат кызы Айпери

КМ жана КДТ кафедрасынын  окутуучусу

 Туулган куну, жылы, жери:  16.02.1991.

Билими:  жогорку, 2008-2013-жж.  Кыргыз-Озбек Университети

Адистиги жана квалификациясы:   «Тигуу буюмдарынын конструкциясы»,

Инженер.

Эмгек стажы:  5 жыл

Жумуш тажрыйбасы: 2014-жылдан бери  К-ӨУнүн  ИТФнин КМ жана КДТ каферасынын окутуучусу болуп иштеп келет

Сабак берген дисциплиналар: «Тигуу буюмдарынын конструкциясы», «Макетирование»,  «Материалга киришуу», «Материал устундо долборлоо»

Алган сыйлыктары жана жасаган иштери: 

КУУнун Ардак грамотасы 2017, эмгек китепчесине жазылуу менен КӨУнүн ыраазычылыгы 2019,  4 иштелменин ээси, 

Сертификат  “Багыт.kg” 2017-ж.

ААОПО сертификатынын ээси № СТ-035,  2017-ж.

«Эл баасы» аккредатициялык агенттиги 2018-ж.

«Эл баасы» аккредатициялык агенттигинен “Электрондук окуу китептерин даярдоонун методтору жана каражаттары” 2019-ж.

«FIRST” программасы боюнча Окутуучулардын педегогикалык билимин өркүндөтүү боюнча 36 сааттык семинардан өтүп сертификатка ээ болду 2019-ж.

Тилди билуу:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996)777895186

email just.aiperi@mail.ru

 

Забидинов Акылбек Таалайбекович

КМ жана КДТ кафедрасынын окутуучусу

Туулган куну,  жылы,  жери: 12.10.1975. Ош шаары

Билими:  жогорку, 1986-1990-жж.Г. Айтиев атындагы атайын-орто көркөм мектеби, 1990-1994-жж. С.А. Чуйков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Суротчулук колледжи, 1995-2000-жж. ОшГУ, Искусство факультети, 2013-2018-жж. ОшТУ , ИСФ.

Адистиги жана квалификациясы: сурот, чийуу, кол эмгек окутуучусу, художник-живописец, Архитектор-проектировщик.

Эмгек стажы: жалпы 26 жыл, пед стаж 11жыл, К-ОУде 1 жыл

Жумуш тажрыйбасы:  1992-2002-жж. Г. Айтиев атындагы атайын-орто көркөм мектебинде мугалим, 1997-жылдан баштап КР суротчулорунун  союзунун мучосу. 2006-2014-жж. Ош шаардык Архитектура жана курулуш башкармалыгы, ООГСД и РОГ болум башчысы, шаардын башкы суротчусу.   2017-жылдын сентябрь айынан баштап Кыргыз-Озбек университетинин  Инженердик-Технологиялык факультетинин КМ жана КДТ кафедрасынын  окутуучусу болуп иштеп келет.

Сабак берген дисциплиналар: «Рисунок», «Живопись», «Концепт основы рекламы и плаката», «Технический рисунок», «Дизайнга ой жугуртуу» ж.б.

Алган сыйлыктары жана жасаган иштери: 

« Сорос-Кыргызстан» фондунун биринчи призинин ээси 1994-ж.

«Манас» эпосунун 1000 жылдык аземине карата 3 кабаттуу боз-уйдун жасалгалары  учун ЮНЕСКОнун Гран-принин ээси 1995-ж.

«Сорос-Кыргызстандын» фондунун конкурсунда демилге призи 1999-ж.

Тилди билүү:  кыргызча, озбекче, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996)555751210

Email:  zabidinov1975@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Бакалбай кызы Каныкей

КМ жана КДТ кафедрасынын окутуучусу

Туулган куну, жылы, жери: 25.05.1991 Ош обл. Алай району

Билими: 2009-2013-жж.  Кыргыз-Өзбек Университети

Адистиги жана квалификациясы: «Костюмду коркомдоп долбоорлоо»,  суротчу — стилист.

Эмгек стажы: 1 жыл

Жумуш тажрыйбасы: 2017-жылдын сентябрь айынан тарта Кыргыз-Өзбек университетинин Инженердик-Технологиялык факультетинин КМ жана КДТ кафедрасынын  окутуучусу болуп иштеп келет.

Сабак берген дисциплиналар: «Рисунок», «Живопись», «Проектирование головных уборов и акссесуаров», ж.б.

Алган сыйлыктары жана жасаган иштери:

 

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996)

email:

 

 

Кудаярова Батма  Арзиматовна

КМ жана КДТ кафедрасынын окутуучусу

Туулган куну, жылы, жери: 13.06.1993, Ош шаары

Билими: жогорку  2011-2016-жж.  Кыргыз-Озбек Университети

Адистиги жана квалификациясы:  «Костюмду көркөмдөп долбоорлоо», суротчу-стилист.

Эмгек стажы:  2 жыл

Жумуш тажрыйбасы:  2016-жылдын сентябрь айынан тарта Кыргыз-Озбек университетинин Инженердик-Технологиялык факультетинин КМ жана КДТ кафедрасынын  окутуучусу  болуп иштеп келет.

Сабак берген дисциплиналар: «Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия»,  «Скульптура и пластическое моделирование», «Технический рисунок» ж.б.

Алган сыйлыктары жана жасаган иштери:  Университетте болуп өткөн Мода-2014 конкурсунда гран-прини женип алган, Ошол эле жылы промоушен центр  Витлайн тарабынан уюштурулган Fashion Weeek Kyrgyzstan-2014  катышып келген.  2017-жылы  Ош шаарында болуп өткөн Woman Expro 2017  эл аралык аялдар форумунда  «Саян» аттуу коллекциясы менен катышкан.

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996) 553931306

email

 

Бектен уулу Мирлан

                     КМ жана КДТ кафедрасынын окутуучусу

Туулган куну, жылы, жери: 02.03.1994 Ош шаары

Билими: жогорку 2011-2017-жж. Бишкек шаарындагы Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети.

Адистиги жана квалификациясы : «Архитектура», архитектор

Эмгек стажы:  1 жыл

Жумуш тажрыйбасы: 2018-жылдын ноябрь айынан тарта Кыргыз-Өзбек университетинин Инженердик-Технологиялык факультетинин КМ жана КДТ кафедрасынын окутуучусу болуп иштеп келет.

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче.

Байланыш телефону: (996) 700 75 00 00

email

 

 

Кочкорбаева Чинара Тургунбаевна

КМ жана КДТ кафедрасынын Грация лаборанты,окутуучу.

Туулган куну, жылы, жери: 1963 Ош областынын Кара-Суу районунун  Отуз-Адыр айылында туулган.

Билими: 1986-жылы Ташкент жеңил өнөр жай жана текстиль институнун Жеңил өнөр жай факультетин аяктаган.

Адистиги жана квалификациясы :  «Тигуу  буюмдарынын конструкциясы»,

Эмгек стажы: 36 жыл, пед стаж 27 жыл

Жумуш тажрыйбасы:  

1986 жылдан баштап 1990 жылга чейин  Кыргыз-Өзбек университетинде  окутуучу болуп эмгектенген.

1990-жылдан 1992-жылга чейин Өзгөн  райондук тейлөө үйүндо ага технолог болуп  дайындалган.

1992-жылдан  2014- жылга чейин Мырза- Аке айылында М. Нурбаев атындагы мектепте жогорку категориядагы мугалим болуп  иштеген.Ошондой эле ушул жылдар арасында ОшТУнун Өзгөн филиалында окутуучу болуп эмгектенген.

2019-жылдын январь айынан баштап Кыргыз Өзбек университетинде эмгектенип келе жатат.

Сабак берген дисциплиналары:  «Тигуу буюмдарынын технологиясы»,  «Дизайнга экалогиялык көз караш”

Илимий иштери:Азыркы учурда  илимий иштерин улантууда, Алматыдагы  техналогиялык университетде, Ташкент жеңил өнөр жай жана текстиль институнун  илимий жана практиалык конференцияга катышкан,КӨУнун илимий “ Наука.Техника. Образования” журналына илимий статиялары чыгарылууда.

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996)773084979

email:  chk_1181@mail.ru

 

 

 

 

Кадырбаева Жеенгул Байдиллаевна

                     КМ жана КДТ кафедрасынын лаборатория башчысы

Туулган куну, жылы, жери: 15.01.1982. Ош областы Өзгөн району Кара-Дыйкан айылы.

Билими: жогорку 2000-2005-ж. Кыргыз-Өзбек Университети

Адистиги жана квалификациясы : «Автоматташтырылган системадагы маалыматтарды башкаруу » Компьютердик-технолог

Эмгек стажы:  8 жыл

Жумуш тажрыйбасы:  2005-2010-жылдары Кыргыз-Өзбек университетинин Энергетика жана маалыматтар системасы факультетинин «Компьтердик маалыматтар системасы» кафедрасында техник-оператор болуп иштеген.

2017-жылдан бери Инженердик-Технологиялык факультетинин «Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоо технологиясы кафедрасынын лаборатория башчысы жана окутуучу кызматында иштеп келет.

 

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996) 773723233

email kadyrbaevazheengul82@gmail.com

 

Болотбек кызы Айкал                    

КМ жана КДТ кафедрасынын лаборанты

Туулган куну, жылы, жери: 01.02.1998. Ош областы , Өзгөн району , Макаренко  айылы.

Билими: жогорку 2018-2019 Ош Мамлекеттик университети Искусство фаультети

Адистиги жана квалификациясы : Дизайнер

Тилди билүү:  кыргызча, орусча, түркчө, англисче (сөздүк менен).

Байланыш телефону: (996) 778509686

e-mail aikal.bolotbekovna @mail.ru

 

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial