Окуу-усулдук, илимий -иштери

«ТИОУ» кафедрасынын б.и.д., профессор Самиева Жыргал Токтогуловна «Мыкты илим доктору» номинациясына ээ болду. Эжекени алган сыйлыгы менен куттуктайбыз, мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалайбыз !

 

«ТИОУ» кафедрасынын студенттери лабораториялык сабак учурунда

 

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИ ОКУТУУНУН УСУЛУ

Илимий изилдөө иштери

«Табигый илимдер окутуунун усулу» кафедрасынын илимий-изилдөө иштери   боюнча төмөнкү  тематикалык багытта  жүргүзүлөт:

  1. Камилова Л.Т. — Тема: Тоолуу аймактын гидроэкологиялык абалы (Алай кырка тоосун Түндүк капталынын мисалында)
  2. Мурзабаев Б.О.- Тема: Комплекстик заттардын составын изилдөө.
  3. Карабаев Ж.А. – Тема: Түштүк Кыргызстандын жаңгак токойлорундагы жаңгактын жекече радиалдык өсүш деңгээлин аныктоо.
  4. Эркебаева Ж. — Алай жана Түркстан кырка тоолорунда таралган Vicia (Fabaceae L.) тукумунун кээ бир түрлөрүнүн алардын түрдүк өзгөчөлүктөрүнө жана кездешкен жеринин мүнөзүнө байланыштуу биологиялык продуктивдүүлүгү.
  5. Кулбаев А.З – Ак-Буура дарыясынын ихтиофаунасына табигый- онтропогендик таасирлерди үйрөнүү.
  6. Сабитова Г.Ш. Жогорку окуу жайлардын окутуучуларынын уюштуруу педагогикалык шарттарын өнүктүрүү.
  7. Калмурзаева Р.Ш –Тема: Алай кырка тоолорунун т\нд\к-батыш капталында жайгашкан экзогендик процесстер

тибб-15 тайпасы мамлекеттик практика учурунда өткөргөн ачык сааттары жана тарбиялык иштеринде аткарган жумуштары

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial