Кафедранын түзүмү жана профессордук-окутуучулук курамы

«Жеке укуктар» кафедрасын ю.и.к.,доц.м.а. Токторов А.Э. жетектейт, кафедра башчысынын орун басары  Исаков Ө.Ж  жана лаборант Бакыт к А.   Кафедрада  эмгектенген профессордук окутуучулар жамаатынын жалпы саны  12.  Жалпы окутуучулардын ичинен  3 юридика  илимдеринин кандидаты жана доценттер,  3 ага окутуучу, 5 катардагы окутуучулар жана 1 жардамчы персонал эмгектенишет.

Жогоруда айтылып өткөн профессордук-окутуучулар жамааты факультеттеги билим алып жатышкан студенттердин сапаттык аң-сезимин өркүндөтүп, тереё билим алуусу  үчүн  өздөрүнүн чыгармачылык  эмгектенүүлөрү менен зор салымдарын кошуп келишет.   Заман талабына ылайык билим берүүнүн жаёы усулдарын колдонуу менен келечектеги укук коргоо органдарынын ээлерин,  теориялык жана практикалык билимин айкалыштырууда  актуалдуу  маселелердин үстүндө иштөөдө өз алдынча иш алып баруу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүдө.

 

«Жеке укуктар » кафедрасынын профессордук — окутуучулук курамы.

 

Кафедра башчысы: Токторов Алтынбек Эгембердиевич  ю.и.к., доц.  м.а.

Кафедра башчысысынын орун басары:  Исаков Өмүрбек Жолдошевич

Лаборант:  Бакыт кызы Акмарал

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial