ТИББ Паспорту

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИ ОКУТУУНУН УСУЛУ

КАФЕДРАНЫН  ПАСПОРТУ

Бүгүнкү күндө кафедрабызда азыркы учур талабына керектүү, келечектүү деп эсептелинген төмөнкү багыттар боюнча кесип ээлери даярдалат:

550100 – Табигый илимий билим берүү

Ыйгаруу квалификациясы (Бакалавр)

550100 – Табигый илимий билим берүү: профили-биология

550100 – Табигый илимий билим берүү: профили-география

550100 – Табигый илимий билим берүү: профили-химия

 

“Элдин жашоо-турмушу анын билимине байланыштуу”-деп айтылат. Ошондуктан замандын талабына ылайык мугалимдер жогорку билимдүү болушу керек. Биздин кафедра мугалимдердин жогорку деңгээлде даярдоо менен алардын  профессионалдык мүмкүнчүлүктөрүн түрдүү сферада эмгектенүүгө шарт түзүп берет. Бул кесипти бүтүрүүчүлөр:

 • Билим берүү тармактарында (мектеп, лицей, колледж, университет ж.б.);
 • лабораторияларда;
 • токой чарбаларында;
 • эколог катары;
 • жашылдандыруу тармактарында;
 • суу чарбачылыгында;
 • өзгөчө кырдаалдарда ж.б. кесиптерде иштей алышат.

 

 

                Бакалаврдын кесиптик ишмердүүлүгүнө мүнөздөмө

Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн областы

 

         Билим берүү

         Илим

         Коомдук — маданий сфера.

 

Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн обьектиси

 

         билим берүү процесси;

         билим берүү чөйрөсү;

         окутуунун ишмердүүлүгү;

         өздүк педагогикалык ишмердүүлүк.

 

Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү

         педагогикалык;

         уюштуруу-башкаруу;

         кесиптик өнүгүү.

 

 

Профессордук-окутуучулардын курамы
                         
Кафедралардын, бирикмелердин аталышы ПОЖдун саны Илимдин докторлору Илимдин кандидаттары профессорлор доценттер Магистрлер Ага окутуучулар Окутуучулар ОЖК (УВП)
Бардыгы Штат. Айкал. Бардыгы Штат.  Айкал. Бардыгы Штат.  Айкал.
ТИОУ кафедрасы 11 11   1 1   4 4   1   2 6 2  
Бардыгы 11 11   1 1   4 4   1   2 6 2  
                               

 

      Илимдин доктору —  1

      Илимдин кандидаты -4

      Ага окутуучу — 6

      Окутуучу  — 2

 

Бакалавр багытын даярдоодо студенттердин контингенти

Даярдоо багыты Студенттердин контингенти
Күндүзгү Сырткы Бардыгы
1.  550100

Табигый илимий билим берүү

317 369 686
  Жалпы: 317 369 686

 

Окуу процессин камсыз кылуу үчүн төмөнкүлөр болушу керек:

Лекциялык зал – 2

Практикалык  сабактар үчүн аудиториялар -5

Интерактивдик доска – 4

Видео проектор – 1

Окуу — лекциялык  3D Интерактивдик виртуалдык-анатомиялык комплекс – 1

 

Материалдык база менен камсыз кылууда төмөнкүлөргө ээ болушу керек:

 • Лекциялык жана практикалык сабактарды өткөрүү үчүн доска, парта, аудитория үчүн мультимедиялык куралдар менен камсыз болуу;
 • компьютердик класстар, Интернет менен камсыз кылуу;
 • библиотека, окуу залдары, илимий түзүмдүн китеп фондусу, усулдук, окуу жана чыгармачылык адабияттар, илимий журналдар, электрондук ресурстар;
 • бакалавриат программасын окутууда 25% ден ашык электрондук-библиотека менен камсыз кылуу;

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial