«ИОУ» Профессордук-окутуучулук курамы

Профессордук окутуучулар курамы

ИОУ кафедрасынын башчысы, ф.м.-и.к., доцент Жээнтаева Жумагүл Кенешовна
Өзү жөнүндө маалымат: Туулган күнү, жылы: 04.05.1971г.

Улуту:         кыргыз

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлү, эки уулу бар

Билими:

1994ж.

2011ж.

Эки жогорку билимдин ээси:

1) Ош мамлекеттик университети;

2) Экономика жана ишкердик университети

Квалификациясы:   1) Математика, информатика жана эсептөө техникасы мугалими;

2) «Финансы жана кредит» адистиги боюнча экономист.

Иш тажрыйбалары:    
1994-2004жж.

1998-2005жж.

2005-2010жж.

2010-жылдан бери

 

Мамлекеттик сыйлыктары:

 

Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Илимий эмгектери:

Окууусулдук эмгектери:

Кыргыз-Өзбек университетиннин (К-ӨУ) каржы-экономика факультетинин (КЭФ) колдонмо математика жана информатика кафедрасында лаборант, методист, окутуучу, ага окутуучу;

К-ӨУнун КЭФтин деканынын күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнүн орун басары;

К-ӨУнун КЭФтин «Экономикадагы математикалык усулдар» кафедрасынын башчысы жана кафедранын доценти;

К-ӨУнун ТПФнын «Информатика жана окутуунун усулдары» кафедрасынын башчысы

КРнын билим берүү жана илим министирлигинин ардак грамотасы жана билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси

Физика-математика илимдеринин кандидаты

Доцент

71 илимий макаласы жана 1 монографиясы бар

7 окуу-усулдук колдонмосу бар

Билген тилдери: Кыргыз, орус,
Жеке сапаттары:

Хоббиси:

 

 

Жоопкерчиликтүү, чынчыл, ишке так.

Тарыхый жана адабий китептерди окуу, музыка, спорт.

Ф.А.А.

 

Өзү жөнүндө маалымат:

Жораев Адахамжан Хамитжанович

Туулган күнү, жылы: 27.12.1967г.

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлү, үч уулу бар

Билими:

1995ж.

Жогорку билимдин ээси:

Ош мамлекеттик университети;

Квалификациясы:    Математика, информатика жана эсептөө техникасы мугалими;
Иш тажрыйбалары:    
1995-2004жж.

1998-2005жж.

2005-2010жж.

2010-жылдан бери

Мамлекеттик сыйлыктары:

 

Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Илимий эмгектери:

Окууусулдук эмгектери:

Кыргыз-Өзбек университетиннин (К-ӨУ) каржы-экономика факультетинин (КЭФ) колдонмо математика жана информатика кафедрасында окутуучу, ага окутуучу.

К-ӨУнун КЭФтин «Экономикадагы математикалык усулдар» (ЭМУ) кафедрасынын башчысынын орун басары.

К-ӨУнун КЭФтин сырттан окуу бөлүмүнүн методисти жана  ЭМУ кафедрасынын доценти

К-ӨУнун ТПФнын «Информатика жана окутуунун усулдары» кафедрасынын доценти

КРнын билим берүү жана илим министирлигинин ардак грамотасы жана билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси.

Физика-математика илимдеринин кандидаты.

Доцент

75 илимий макаласы жана 1 монографиясы бар

5 окуу-усулдук колдонмосу бар

Билген тилдери:

 

Спорттук разряды:

Кыргыз, орус,  өзбек, түрк, англис (окуйт жана сөздүктүн жардамы менен которот) тилдери

Шахмат боюнча спорттук чеберчиликке кандидат

Жеке сапаттары:

Хоббиси:

 

Жоопкерчиликтүү, чынчыл, ишке так

Тарыхый жана адабий китептерди окуу, музыка, шахмат, спорт.


Ф.А.А.

 

Өзү жөнүндө маалымат:

Жакиева Санабар Амангелдиевна

Туулган күнү, жылы: 19.07.1984

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлү

Моб. тел.: 0778227700

Туулган жери:  Жалал-Абад областы, Ала-Бука району, Айры-Там айылы

Улуту:           Кыргыз

Билими:  Жогорку билимдин ээси:

2007-жыл                                а)     Ош К-ӨУ

2018-жыл                                б)    ОшГУ

Квалификациясы:               а) Математика мугалими

б) Информациялык системалар жана технологиялар багыты боюнча магистр

Иш тажрыйбалары:                

2003-2006-жж.                     М.Алымбеков атындагы ортомектепте

математика, информатика мугалими.

2006-2011-жж.                     К-ӨУнун Ала-Бука филиалында лаборант,

информатика  окутуучусу.

2011-2018-жж.                     К-ӨУнун табигый-педагогикалык

факультетинде, «Информатика жана

окутуунун усулу» кафедрасында окутуучу

Тилбилүү жөндөмдүүлүгү:  Кыргыз тили, орус тили

Илимий эмгектери:               6 илимий макаласы бар

Окууусулдук эмгектери:     1 окуу-усулдук колдонмо, 2 электрондук китеп

Тиешелүү сапаттары:        Чечкиндүү,тырышчаак, аракетчил,

жоопкерчиликтүү, сабырдуу

Хоббиси:                                  Көркөм адабий китеп окуу, музыка жана

спорт

ИОУ кафедрасынын окутуучусу

Акназар уулу Кадырбек

РЕЗЮМЕ

1. Фамилия, имя, отчество Акназар уулу Кадырбек
2. Дата рождения 20.01.1984
3. Телефоны: 0(773)-61-92-42, 0(553)-61-92-42
4. E-mail:  
5. Образование Высшая
6. Уровень владения иностранным языком Русский
7. Наличие ученой степени (ученого звания) Преподаватель
8. Общий стаж работы (в том числе научно-педагогический) 5
9. Место работы Кыргызско-Узбекский университет
10. Должность Техник-оператор, преподаватель
11. Членство в профессиональных объединениях,  союзах Профсоюз К-УУ
12. Публикации по профилю представляемой программы, включая учебно-методическую литературу за последние 5 лет Visual Basic программалоо тили боюнча окуу-усулдук колдонмо

Delphi программалоо тили боюнча электрондук китеп

13. Дополнительные сведения:
14.    Личностные качества: Достичь цели
ИОУ кафедрасынын окутуучусу

Арыстанбек кызы

Бегимай

РЕЗЮМЕ

15. Фамилия, имя, отчество Арыстанбек кызы Бегимай
16. Дата рождения 14.02.1991
17. Телефоны: 0(773)-28-75-15,
18. E-mail:
19. Образование Высшая
20. Уровень владения иностранным языком Русский
21. Наличие ученой степени (ученого звания) Преподаватель
22. Общий стаж работы (в том числе научно-педагогический) 5
23. Место работы Кыргызско-Узбекский университет
24. Должность преподаватель
25. Членство в профессиональных объединениях,  союзах Профсоюз К-УУ
26. Публикации по профилю представляемой программы, включая учебно-методическую литературу за последние 5 лет 1.Учебно-методический комплпекс по программированию на языке БЕЙСИК

2. Электронный учебник  ПРЗна ПК

27. Дополнительные сведения:
28.    Личностные качества: Ответственная, пунктуальная

 


ИОУ кафедрасынын окутуучусу

Касымбек кызы Элмира

Байланыш тел.: 0 (771) 70-52-70, 0(559) 11-01-94

Эл. дарек: elmira.kasymova.94@mail.ru

Өзү жөнүндө маалымат: Туулган күнү, жылы: 11.01.1995г.

Улуту:         кыргыз

Билими:

2016 ж.

2019 ж.

Эки жогорку билимдин ээси:

1) Кыргыз-Өзбек университети;

2) Ош мамлекеттик университети;

Квалификациясы:   1) Инженер программист;

2) «Колдонмо математика жана информатика» адистиги боюнча магистр;

Иш тажрыйбалары:    
2016-2019 жж.

2019-жылдан

 

 

Илимий эмгектери:

 

Кыргыз-Өзбек университетиннин (К-ӨУ) Кесиптик колледжинин «МТЭТ» кафедрасында техник-оператор, окутуучу;

К-ӨУнун ТПФнын «Информатика жана окутуунун усулдары» кафедрасынын окутуучусу;

2 макала

Билген тилдери: Кыргыз, орус,
Жеке сапаттары:

Хоббиси:

Жоопкерчиликтүү, аракетчил, ишке так.

Тарыхый жана адабий китептерди окуу, спорт.Кудайберди кызы Эльнура

 

Өзү жөнүндө маалымат ·         Туулган жылы жана дареги: 06.12.1994, Ош областы,
Ноокат району, Он Эки Бел айыл өкмөтү, Он Эки Бел айылы;·         Улуту: кыргыз

·         үй-бүлөлүк абалы: бойдок

Квалификациясы

Информатика мугалими

 

Билими

 

Жогорку

·         2011 — 2016 – Кыргыз-Өзбек  университетинин «Информатика мугалими» адистигин бүтүрдү;

Иш тажрыйбасы

 

  • 2015-жылдын сентябрь айынан 2017-жылга чейин Кыргыз-Өзбек университетинин (КӨУ), Табигый педагогикалык факультетинде «Математика,физика жана окутуунун усулу» кафедрасында лаборант болуп иштеп келдим.
  • 2017-2018-жылдары Кесиптик колледждин «Информатика жана маалыматтык технологиялар» бирикмесинде окутуучу болуп эмгектендим.
  • 2018-2019-жылдары Табигый-педагигокалык факультетинин деканатында диспетчерлик кызматта эмгектендим.
  • 2019-2020-жылдардан баштап Табигый педагогикалык факультетинин «Информатика жана окутуунун усулдары кафедрасында» окутуучу болуп эмгектенип жатам.

Компьютердик жөндөмдүүлүктөр:

 

Сеть боюнча туташтыруу,  интернет менен иштөө, Word, Еxсel, PowerPoint, HTML, Электрондук китепче түзүү. ж.б.

Программалоо тилдеринен: Visual Basic, Delphi, Питон, Бейсик, Паскаль, ж.б.

Графикалык редакторлор: CorelDRAW, Photoshop,

Тил билгендиги:Кыргыз тили —  негизги, орус тили – жакшы.Бош убактысы:Көркөм адабий чыгармаларды окуу,тигүүчүлүк менен алектенүү, компьютер оңдоо, программалык камсыздоону установкалоо, интернет менен байланышуу.

 

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial