Инженер-техологиялык факультети сабактын жадыбалы

Күндүзгү окуу бөлүмүнүн графиги (ИТФ)

1-курс 2-курс 3-курс 4-курс
Сырттан окуу белумунун 2020-2021-окуу жылынын I жарым жылдыгындагы кышкы сынакты кайра тапшыруунун ГРАФИГИ  
Сырттан окуу бөлумунун 2020-2021-окуу жылынын II жарым жылдыгындагы кышкы сынакты кайра тапшыруунун ГРАФИГИ
Сырттан окуу белумунун 2020-2021 -окуу жылынын II жарым жылдыгындагы жайкы сынакты тапшыруунун графиги (ЭиЭз-18 тайпасы)
Күндүзгү окуу бөлүмүнүн 4-курстары үчүн 2020-2021 -окуу жылынын II жарым жылдыгындагы жайкы сынакты тапшыруунун графиги
Кышкы сынакты кайра тапшыруу графиги.pdf
Жайкы сынактарды тапшыруунун графиги (Сырткы окуу бөлүмү)
Сырттан окуу бөлүмүнүн 2-курстарынын
2020-2021-окуу жылынын I-жарым жылдыгындагы кышкы сынакты кайра тапшыруунун
графиги
Күндүзгү бөлүмүнүн 2-жарым жылдыгынын модулунун графиги
Вопросы, выносимые на государственный экзамен для студентов по направлению 570400 Дизайн профиль (дизайн интерьер)
570700 Текстиль жана костюм искусствосу багытындагы студенттер үчүн мамлекеттик экзамен үчүн берилген суроолор.
570400 Дизайн багытындагы (кийимдин дизайны) профили боюнча студенттер үчүн мамлекеттик экзамен үчүн берилген суроолор.
570400 Дизайн багытындагы (интерьердин дизайны) профили боюнча студенттер үчүн мамлекеттик экзамен үчүн берилген суроолор.
Вопросы, выносимые на государственный экзамен для студентов по направлению 570700 Искусство костюма и текстиля

Кечки окуу бөлүмүнүн жадыбалы

5-курс

 

Сырттан окуу бөлүмүнүн графиги

Дз-20 ЭиЭз-1-20 ЭТТМКз-1-20
Дз-1-19 ЭиЭз1-19 ЭТТМКз-19
ЭТТМКз-1-18.pdf ЭиЭз-1-18.pdf
сырттан окуу болумунун Дз-17 тайпасынын 2020-2021- окуу жылынын II жарым жылдыгынын ОКУУ ЖАДЫБАЛЫ

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial