Илимий-изилдөө ишмердүүлүгү 

Илимий-изилдөө ишмердүүлүгү.

Минбарда 2 техника илиминин доктору, профессор, 1 техника илимдеринин кандидаты , 2 илим изилдөөчү, 1 аспирант бар. Бардыгы өзүнө бекитилген темада изилдөө иштерин алып барып, жыл сайын илимий журналга макала, методикалык колдонмо жазышат. «Колдонмо механика жана буюмдарды көркөм долборлоо» миңбарысында илим изилдөө борборлорунда төмөнкү багыттарда илим изилдөө иштери алып барылат.

«Табигый таш» илим изилдөө борбору. Бул илим изилдөө борборунун негизги илимий багыты – жаратылыш таштарын курулуш иштеринде иштетүүнүн технологияларын жана түзүлүштөрүн иштеп чыгуу маселелери.Илимий борбордун директору т.и.д.,профессор КР УИА академиги  М.Т.Мамасаидов.

«Формалуу кийимдер» илим изилдөө борбору. Бул илим изилдөө борборунун негизги илимий изилдөө багыты- атайын багыттыр үчүн (аскердик, мектеп ж.б.) кесиптик формалардын үлгүлөрүн иштеп чыгуу, алардын пайдаланылуу касиеттерин изилдөө жана өндүрүштө пайдалануусун уюштурат. Илимий борборду 2014-жылдан бери т.и.к.,доцент Исаев Ильязбек Эркинбаевич жетектеп келүүдө.

Кыргыз-Өзбекуниверситетинин Инженердик-технология  факультетинин «Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоонун технологиясы» миңбарысынын окуу кааналары

https://powerpoint.officeapps.live.com/p/PowerPointFrame.aspx?PowerPointView=SlideShowView&WOPISrc=https://ms.attachmail.ru/wopi-view/files/ec4aafpiT6iEJBonCDYZJyyUgoAZiTYm2zzYH8WevKZd&wdModeSwitchTime=1572945301590

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial