Кыргыз-Өзбек университетине катталган абитуриенттердин тизмеси