ОЙЛОП ТАБУУЧУЛУК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

blog_1

ОЙЛОП ТАБУУЧУЛУК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Университетте ойлоп табуучулук ишмердүүлүгү жогрку дэңгелде алып барылат. Атайын илимий-патенттик зал жана китепкана түзүлгөн, Кыргызпатент менен тыгыз байланышта ишмердүүлүгүн алып барат. 2011-жылы университеттин базасында Кыргызпатенттин филиалы: «Жаңы технологиялар жана инновациялар борбору» ачылган. Бүгүнкү күнгө чейин ойлоп табуулар үчүн 50 жакын патенттер жана автордук күбөлүктөр алынган. Негизинен бул багыттагы ишмердүүлүктө, «Табигый таш», «Алтерэнерго» жана «Формалуу кийим» илим-изилдөө борборлорунун кызматкерлери жигердүү эмгектенишүүдө. 2009-2010 жылдары ойлоп табуучулук үчүн 9 патент жана 2 автордук күбөлүк алынган. 2011-13 жылдары ойлоп табуучулук үчүн 16 патенттер жана автордук күбөлүктөр алынган. Негизги ойлоп табуучулар: Мамасаидов М.Т., Исманжанов А.И., Исманов М.М., Султанов С.К. Алар Кыргызпатент уюштурган конкурстарга катышып байгелүү орундарга жетишүүдө.