Факультеттин түзүмү

             Факультетте эки кафедра: “Компьютердик технологиялар жана энергетика” жана “Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоонун технологиясы” . Мындан сырткары төрт илим изилдөө борборлору бар: “Альтер энерго”, “Табигый таш”, “Маалыматтык технологиялары”, “Формалуу кийим” .