ФАКУЛЬТЕТТИН КЕСИПТИК БАГЫТТАРЫ

Бүгүнкү күндө факультетибизде эл чарбасында өтө керектүү, келечектүү деп эсептелинген төмөнкү адистик
1.570025 - Графика
            жана багыттар боюнча кесип ээлери даярдалат:
1.710100 - информатика жана эсептөө техникалары
2.670300 – транспорттук процесстердин технологиялары
3.570700 – текстиль жана костюм искусствосу
4.740700 – жеңил өнөр -жай өндүрүшүшнүн технологиясы
5.640200 – электрдик энергетика жана электрдик техника
6.610300- агроинженерия(профили: эасх)