ФАКУЛЬТЕТТИН КЕСИПТИК БАГЫТТАРЫ

Бүгүнкү күндө факультетибизде эл чарбасында өтө керектүү, келечектүү деп эсептелинген төмөнкү адистиктер боюнча кесип ээлери даярдалат:
551701.04 - Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)
Ыйгарылуучу кесиптик квалификация: электр энергиясын тармактарда пайдалануунун инженери.
552102.02 - Жол кыймылынын коопсуздугу жана аны уюштуруу
Ыйгарылуучу кесиптик квалификация: Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруунун инспектору.
552801.04 - Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган тизимдерди программалык камсыздоо
Ыйгарылуучу кесиптик квалификация: Электрондук тизимдерди программалык камсыздоонун инженери.
550101.01 - Байланыш тармактары жана коммутациялык тизимдер
Ыйгарылуучу кесиптик квалификация: Байланыш тармактарында иш уюштуруунун жана башкаруунун инженери.
553901.02 - Тигүү буюмдарын конструкциялоо
Ыйгарылуучу кесиптик квалификация: Тигүү буюмдарын конструкциялоонун инженери.
620006.01 - Костюмдарды көркөм долбоорлоо
Ыйгарылуучу кесиптик квалификация: Костюмдарды көркөм долбоорлоонун инженери.
Ошондой эле төмөндөгү багыттар боюнча бакалаврларды:
710100 - информатика жана эсептөө техникалары
670300 – транспорттук процесстердин технологиялары
570700 – текстиль жана костюм искусствосу
740700 – жеңил өнөр -жай өндүрүшүшнүн технологиясы
640200 – электрдик энергетика жана электрдик техника