Уюмдар жана мекеме ишканалар менен:

Факультетте кесипке даярдоо иши өндүрүштүк ишканалар менен тыгыз байланышта ишке ашат. Факультеттин кафедралары КР аймагындагы, жана жакынкы чет өлкөлөрдөгү өз профилдерине туура келген өндүрүштүк ишканалар менен тыгыз байланышта. Ал байланыштардын алкагында факультетибиздин студенттеринин практикалык окуу сабактары, окуу-таанышуу жана өндүрүштүк практикалары, бутүрүүчү квалификациялык жумуштун алдындагы практикалары, экскурсиялар уюштурулат,

Ал байланыштарды төмөнкүдөй элестетүүгө болот.

АО Сымбат, Бишкек АК “Илбирс” “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы, “Германиялык технологиялык борбору” эл аралык уюму, Beeline компаниясы, БТА банкы, Айыл өкмөттөр, “Градиент” фирмасы , обл. МАИ, шаардык МАИ, “Максат” АК, Токтогул ГЭС каскаддары, АООТ “Ошэлектро”, ООФ ОАО“Кыргызтелеком”, Ipswich, ОшГТС, МПО теплоснабжение, “Гений” окуу борбору, ж.б.