ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

Инженердик - технологиялык факультетинде бүгүнкү күндө 4 илим изилдөө борборлорунда төмөнкү багыттарда илим изилдөө иштери алып барылат:

1.  «Альтерэнерго» илимий - өндүрүштүк борбору. Бул илимий борбордун негизги илимий багыты - эл чарбасында адаттан тышкаркы калыбына келүүчү энергия булактарын (күн, шамал, биологиялык газ, майда агын сууларынын энергиясы) кеңири пайдалануунун маселелери. Бул илимий борбордон ондогон илимдин кандидаттары чыккан. Илимий борбордун директору жана жалпы илимий жетекчиси т.и.к., доцент Расаходжаев Бахром Сабиржонович
blog_2 blog_2

2.  «Табигый таш» илим изилдөө борбору. Бул илим изилдөө борборунун негизги илимий багыты – жаратылыш таштарын курулуш иштеринде иштетүүнүн технолгияларын жана түзүлүштөрүн иштеп чыгуу маселелери.  Илимий борбордон бир топ илимдин кандидаттары жана 1 илимидин доктору (М. М. Исманов) чыкты. Илимий борбордун директору т.и.д., профессор Мамасаидов Мухаммеджан Ташалиевич

3. «Формалык кийимдер» илим изилдөө борбору. Бул илим изилдөө борборунун негизги илимий багыты – атайын багыттар үчүн (аскердик, мектеп ж.б.) кесиптик формалардын үлгүлөрүн иштеп чыгуу, алардын пайдаланылуу касиеттерин изилдөө жана өндүрүштө пайдалануусун юштуруу.    Илимий борбордун директору т.и.к., доцент Исаев Иляз Эркинбаевич.
blog_2 blog_2 blog_2

4.     “Маалыматтык технологиялары” илим изилдөө борбору. Бул илимий изилдөө борборунун негизги илимий багыты – компьютердик технологияга тиешелүү маалыматтарды эл чарбасына колдонуу. Илимий борбордун директору ф-м.и.д., проф. Ташполотов Ысламидин.
blog_2

Студенттерди келечекте илим изилдөө иштерин алып барууга багытталган аракеттер кафедраларда уюштурулган студенттик конструктордук бюролорунун (СКБ) иш пландарында камтылган. Бул багытта «Жаш электриктер», «Компьютердик технологиялар жана энергетика» кафедрасында, “Офис”, «Программист»,  “Компьютердик графика” «Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоонун технологиясы» кафедрасында “Жаш дизайнер”, “Сүрөткер”, “Саркечте”, “Жаш конструктор”, «Грация» СКБлору иштешет. СКБлордун иштеринин жыйынтыктары жыл сайын белгиленүүчү кесиптик күндөргө арналган иш-чаралардын алкагында, көргөзмөлөр, илимий билдирүүлөр көрүнүшүндө каралат.