ИНЖЕНЕРДИК – ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТИНИН ТАРЫХЫ

         

Инженердик - технологиялык факультетинин тарыхы Кыргыз-Өзбек университетинин өнүгүү тарыхы менен жарыш келет.

1994-жылы Ош технологиялык техникумунун Кыргыз-Өзбек жогорку колледжи болуп кайра түзүлүүсү менен эле катар, ушул эле колледждин курамында жогорку инженердик билим берүүнү уюштуруу максатында Инженердик-технологиялык факультети түзүлүп, анын биринчи деканы катары техникалык илимдеринин кандидаты, КРнын ИАнын  Токтобеков Муратбек Токтобекович дайындалган.

Андан бери мезгил алмашты. Факультет убакыт агымы менен өсүп-өнүгүп, кээде кыйынчылыктарга тушугуу менен, мезгили келип үч багыттагы өз алдынча факультеттер:

             ИТФ

деканы т.и.к., доцент С. А. Бакиров;

             ФЭИС

деканы т. и. д., профессор А. И. Исманжанов;

ФДОС  деканы т.и.к., доцент А. Ж. Наватова деңгээлине жетти.

             ФКТ

Деканы т.и.к., доцент Сатыбаев А. Ж,

Энергетика жана транспорт факультети,

деканы т.и.к., доцент А. К. Кадыркулов,

             ФДОС

деканы т.и.к., доцент А. Ж.  Наватова болуп өзгөртүлүп түзүлгөн.

         2008-жылдын 16-сентябрында Кыргыз - Өзбек университетинин Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен өндүрүштүк зарылчылыктан улам үч инженердик багыттагы факультеттер кайрадан бириктирилип жаңы структуралык бирдик – Инженердик-технологиялык факультети түзүлдү жана анын деканы болуп, 2014 – жылдын апрель айына чейин т.и.к., доцент Абдырахман уулу Кутманаалы иштеди.

         Бүгүнкү күндөгү инженердик-технологиялык факультетин деканы болуп

         т.и.к., доцент Өмүрбекова Г.К. иш алып барууда жана аталган факультеттин  күндүзгү, кечки жана сырткы бөлүмдөрдө 500 дөн ашуун студенттер билим алышууда. Ошондой эле факультет 4 илим изилдөө борборлорун жана 14.0pt;line-height:150%"> кафедраны өз ичине камтыйт.

         Жалпысынан факультетте 31 адам эмгектенет. Анын ичинде 3 илимдин доктору, профессорлор, 6 илимдин кандидаттары бар.