ИНЖЕНЕРДИК – ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТИНИН ТАРЫХЫ

           Бүгүнкү күндө Инженердик- технологиялык факультети күндүзгү жана сырткы бөлүмдөрүндө 500 дөн ашык студенттер билим алууда. Факультеттин курамында 2 бүтүрүүчү кафедра жана 4 илим изилдөө борборлорунан турат.
Инженердик-технологиялык факультетинин тарыхы Кыргыз-Өзбек Университетинин өнүгүү тарыхы менен жарыш келет. 1994-жылы Ош технологиялык техникуму Кыргыз-Өзбек жогорку колледжи болуп кайра түзүлүүсү менен эле катар, ушул эле колледждин курамында жогорку инженердик билим берүүнү уюштуруу максатында Инженердик-технологиялык факультети түзүлүп, анын биринчи деканы катары техникалык илимдеринин кандидаты, КРнын ИАнын  ТоктобековМуратбек Токтобекович дайындалган.
Андан бери мезгил  алмашты, факультет убакыт агымы менен өсүп-өнүгүп 3 багыттагы өз алдынча факультеттер деңгээлине жеткен. Бирок 2008-жылдын 16- сентябрында университеттин Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен өндүрүштүк зарылчылыктан улам 3 инженердик багыттагы факультеттер кайрадан бириктирилип Инженердик - технологиялык факультети түзүлгөн.
Андан бери мезгил алмашты. Факультет убакыт агымы менен өсүп-өнүгүп, кээде кыйынчылыктарга тушугуу менен, мезгили келип үч багыттагы өз алдынча факультеттер:
1994-2014- жылдар аралыгында азыркы инженердик багыттагы факультети: т.и.к., доцент Токтобеков М.Т.
ФЭИС, деканы т. и. д., профессор А. И. Исманжанов;
т.и.д., профессор Мендикеев Р.А.
т.и.к Бакиров Ы.А.
т.и.к. Наватова А.Ж.
ф.-м.и.д. Сатыбаев А.Дж.
т.и.к.,доцент Кадыркулов А.К.
т.и.к., доцент Абдырахман уулу К. Жетектеп декандык кызматта иштешкен.
2014 - жылдын апрель айынан баштап техника илимдеринин кандидаты доцент Өмүрбекова Гүлзат Кочкорбаевна иштеп келүүдө.