Жогорку окуу жайдын студенттери үчүн "Кыргызстан тарыхы" дисциплинасынан мамлекеттик аттестациялык сынактын тесттик суроолору