БИЗДИН ФАКУЛЬТЕТТИН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ

Биздин факультеттин бүтүрүүчүлөрү өздөрүнүн ишмердүүлүк чөйрөсүн төмөнкүлөр боюнча: билим берүү системасында окутуу, илимий структурада илимий-усулдук, социалдык-педагогикалык, социалдык-саясий жана маданий- тармактарда мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелерде, ишканаларда, адабий-публицистикалык жана ММК тармактарында информациялык-коммуникативдүү иш алып барууга жөндөмдүү. Тарых - филология факультетинде 2012 – жылы 278 студент, 2013 – жылы 203 студент, 2014 – жылы 161 студент бүтүрдү. 2015 – жылы 110 студент бүтүрүү алдында турат.

Менин факультетим – менин сыймыгым!

Ташбаева Гулмайрам

Мен бул университетти 2010-жылы аяктагам. Университет бул мектептен алган билимибизди андан ары да жогорулатуучу окуу жай болгондуктан ар бир мектеп бүтүрүүчүсүнө ЖОЖго тапшыргыла деп айтмакмын. Ошондой эле биздин университет да буга чейин студенттерге татыктуу билим берип алардын келечекте жакшы жашоосуна жана улуу инсан болуп чыгуусуна түрткү болуп, мындан ары да алардын билимине билим кошуп, дүйнө таанымын жогорулатат деп ишенем.

Абдукулова Гулнура Рахманбердиевна

Убакыт – учкан куш сымал сызып учат. Беш жыл качан өтөт, мен да качан кесип ээси болоор экем – деген кыялдар менен жашачумун. Кечээ эле апам мага нандын жартысын берип, «Бул нанды эми өзүӊ бүтүндө балам, сен да кесип ээси болуп, өз келечегиӊди өзүӊ кур. Жашоодо кыйналбай нан таап жегидей каалаганыӊды кийгидей жана элге эмгегиӊ сиӊгидей болуп жаша» - деп жөнөтпөдү беле шаарга. Ата – энемдин ишеничин актайын деп ошол күндөн тартып, Ош Мамлекеттик Социалдык университетинин, Дүйнөлүк – тилдер жана эл аралык факультетине окууга тапшырдым.
«Билим карыбайт, өнөр арыбайт», - демекчи, беш жыл өмүрүм билим алуу менен өттү. Бул жылдар менин алтын доорум десем жаӊылбайм. Анткени, бул жерде мен сыймыктанчу агай – эжейлерди, досторду, курдаштарды таптым. Биздин факультетте өжөр эмгек, талыкпас мээнет менен нечендеген студент досторго татыктуу билим берип келе жатышкан агай – эжейлерибиз эмгектенишет. Мен дүйнө тилин, маданиятын, үрп – адат, адабиятын окуп үйрөнөм деп, ушул факультетке тапшыргам. Факультетибиз атына – заты жарашып, өзүнө көптөгөн сырды камтыган, көптөгөн элдин тилин, дилин билген факультет.
Бүгүнкү күн, мен үчүн ары жеӊиштүү, ары жемиштүү, ары ийгиликтүү күн. Анткени, канат кагып, кесип ээси болуп, учканы жатам. Бул күн бир жагынан кубанычтуу болсо, бир жагынан капалуу. Кесип ээси болуп жатам деп кубанганым менен ата – энемдей болуп калган агай – эжейлеримден, бирге отурган, бир ата – эненин балдарындай болуп калган досторумдан айрылдууну ойлоп, ич – ичимден сызып турам.
Кымбаттуу менин замандаштарым, силер да үмүт менен кубанып, кыйынчылыкка туруштук берип, туруктуулук менен сыйлангыла.
Жаштыкта күлкү, жашоодо бакыт, океандай тереӊ билим, келечекте кеӊдик болсун!

Суюнбекова Айпери

Мен Суюнбекова Айпери ТФФ нын «Англис филология» кафедрасынын бүтурүүчүсү катары, бул университетте билим алгандыгыма аябай сыймыктанам. Бул жерде окуп, иштоо мен үчүн чоӊ жетишкендик. Мен ушул университетте талыкпай иштеп келе жаткан өз мугалимдериме ыраазычылыгымды билдирем. Аларга үй- бүлөлүк бакыт, иштерине ийгилик каалайм.
Урматтуу Ош мамлекеттик социалдык университетинин студенттери сиздердин окууларыныздарга чоӊ-чоӊ ийгтликтерди , жеке жашооӊуздарда чоӊ жетишкендиктерди жана келечекте мыкты кадр болуп жетилишиӊиздерге тилектешмин.

Назаркул кызы Эльмира

Адам өмүрүндө эки нерсени туура тандоо керек: кесип жана өмүрлүк жар. Мен кесибимди туура тандадым деп ойлойм. Себеби, мугалим кесиби-ардактуу. ОшМСУнун тарых-филология факультетинин орус филология кафедраснда орус тили жана адабияты адистигинде 5 жыл билим алдым. Беш жыл аралыгында билим алып гана чектелбестен өзүмдү турмушка ар тараптуу даярдадым. Орус филология кафедрасынын окутуучуларына таасирленип, ушул кесипти аркалоону чечтим.
2014-жылы окууну аяктап, учурда ОшМСУда тарых-филология факультетинин кыргыз филология кафедрасында эмгектенип жатам. ОшМСУ- ордолуу билим уясы! Ар дайым университетибиз өкүдө өссүн! Университеттин өркүндөп өсүшү үчүн алган билимимди жана тажрыйбамды жумшайм.