Курамы

Жалпы кафедранын курамын 11 кызматкер түзөт. Алар: 3 илимдин кандидаттары ф.и.к Туралиев Ж.К. ф.и.к., доцент Рысбаева С.А. ф.и.к., доцент Койчуманова Г.К., 3 доценттин м.а. Тилекова Н.Д., Акматова С.Р., Исмаилова Б.Т. 4 улук окутуучу Эшманова С.К., Жусуева С.К., Усарова Г.О., Алибекова Ө.Б., лаборант Назаркул кызы Эльмиралар эмгектенишет.