Кыргыз-Өзбек университетинин (К-ѲУ) жалпы мүнөздөмөсү