Илимий иштерди каржылоо

blog_1

ИЛИМИЙ ИШТЕРДИ КАРЖЫЛОО

Университетте жүргүзүлүп жаткан илим-изилдөө иштери негизинен инициативдүү түрдө. Билим берүү жана илим министрлигинин (ББжИМ) Илим бөлүмү (ИБ) тарабынан жарыяланган конкурска жылына 10 ашуун илимий долбоорлор даярдалып жөнөтүлөт. Конкурстук тандоолордон кийин 3-4 илимий долбоорду ББжИМ тарабынан каржылоосу анык болот. 1996-2005 жылдары ББжИМ тарабынан каржылоонун көлөмү орто эсеп менен 200-300 миң сомду, ал эми 2006-2013 жылдары ББжИ министрлиги тарабынан каржыланып жаткан илимий долбоорлордун, аспиранттар жана докторанттар үчүн бөлүштүрүлгөн стипендиялардын жалпы суммалык көрсөткүчү 11820200 сомду түзгөн. Эл-аралык фонддор тарабынан каржылоонун суммасы жылына 30-50 миң долларды, ал эми университеттин атайын эсебинен илимий иштерди каржылоонун суммасы жыл сайын 500-600 миң сомду түзөт. Илим изилдөө иштерин каржылоонун суммасын көбөйтүү максатында приоритетүү багыттагы жаңы илимий долбоорлор эл-аралык фонддорго жана уюмдарга, ишкана жана мекемелерге сунушталууда.