ЭСЕПКАНА ДИРЕКТОРУ

Кыргыз-Өзбек университетинде эсеп бөлүмү мурдагы республикалык технологиялык техникумунун базасында түзүлгөн. Ошол убакыттан бери эсепкана өзүнүн милдетин жогорку деңгээлде аткарып келе жатат. Бул бөлүмдө жогорку даражалуу, заман талабындагы эсепти өздөштүргөн эсепчилер эмгектенишет. Аларды атай кетсек кассир – Жоомарт кызы Аймээрим, материалдык эсепчи – Эрмекова Гулнура, экономист – Суйунбай уулу Эркин, эмгек маяналары боюнча эсепчи – Арзыбаева Назгул, банк боюнча бухгалтер- Маматова Жумагүл, башкы бухгалтер – Курганбаева Салима Төлөновна.
Эсепканада дүйнөлүк стандартка ылайык “1С мекеме” программасында иштешет.
Ал эми мамлекеттик бюджетке салык жана социалдык фонддордун төлөмдөрүн өз убагында которуп, мамлекеттик төлөмдөрдөн карыздары жок.
Кызматкерлердин айлык маяналары убакытынан кечиктирилбей берилет.
Билим берүү министрлиги тарабынан эскертүүлөрдү алган эмес. Айлык, кварталдык жана жылдык отчёттор өз убагында тапшырылат.
Университеттин өсүп, өнүгүүсүнө эсеп бөлүмү да өз салымын белгилүү өлчөмдө кошуп келе жатат.
Бухгалтерия
Главный бухгалтер - Курганбаева С.Т.
Расчетный бухгалтер - Арзыбаева Н.А.
Материальный бухгалтер - Эрмекова Г.Э.
Бухгалтер по банку - Маматова Ж.К.
Кассир - Жоомарт кызы А.
Экономист - Суйунбай у Э.