КЕСИПТИК КОШУН ТӨРАГАСЫ

ЮСУПОВ Алишер Шавкатбекович

Билими:
1995-2000 Ош шаарындагы Кыргыз-Өзбек Университетинин Каржы-Экономика факультетинин, «Каржы жана насыя» адистигин;
2000-2003 Кыргыз-Өзбек Университетинин аспирантура бөлүмүн;
2009 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Ош Мамлекеттик Социалдык Университетинин Юридика-Бажы факультетинин «Юриспруденция» адистигинде билим алууда.
Эмгек тажрыйбасы:
1995-1996 Араван районундагы айыл-чарба жана азык-түлүк департаментинде оператор-программист;
2000-2001 «Каржы жана салык» кафедрасынын окутуучусу;
2001-2004 Кыргыз-Өзбек Университетинин «Каржы жана салык» кафедрасыны башчысынын орун басары;
2005- жылдан азыркы күнгө чейин Кыргыз-Өзбек Университетинин «Каржы жана салык» кафедрасынын башчысы;
2003-2005 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин «Экономика» кафедрасында сыйыштыруу ага окутуучусу;
2005-2010 Ош шаарындагы Россия Мамлекеттик Социалдык Университетинин филиалынын «Экономикалык жана табигый-илимий дисциплинасы» кафедрасынын доценти;
2011-2014 Кыргыз Республикасынын сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү.
Өтүлүүчү сабактары: «Акча, насыя, банк», «Ишкананын каржысы», «Баалуу кагаздар базары жана биржалык иш».