СЫРТТАН ОКУУ БОЮНЧА ПРОРЕКТОР

Зулпукаров Алтынбек Зулпукарович

Ээлеген кызматы: Окуудепартаментинин директору, ф.-м.и.к., доцент
ѲЗҮ ЖѲНҮНДѲ МААЛМЫМАТ:
Туулган жылы: 19-ноябрь, 1972-жыл
Улуту: кыргыз
Үйбүлѳлүк абалы: үйбүлѳлүү, 1 кыз жана 3 уулдун атасы
Билими: Жогорку. 1989-1994жж. Ош мамлекеттик университети, физика-математика факультети. Адистиги: «Математика».
Квалификациясы: «Математика, информатика жана эсептѳѳ техникасы мугалими»
Эмгек жолу: 1994-1995 жж. - Кыргыз-Ѳзбек жогорку технологиялык колледжинин «табигый илимдер дисциплинасы» кафедрасынын лаборанты
1995-1996жж. - «Экономикадагы математикалык методдор» кафедрасынын инженер-программисти
1996-2000 жж. - «Экономикадагы математикалык методдор» кафедрасынын окутуучусу
1999-2000 жж. – «Экономикадагы математикалык методдор» кафедрасынын башчысынын орун басары
2000-2010 жж. - «Жогорку математика» кафедрасынын ага окутуучусу, табигый-педагогикалык жана физика-математика факультеттеринин деканынын сырттан окуу боюнча орун басары
2010-жылдын сентябрь айынан 2013-жылдын сентябрына чейин физика-математика факультетинин деканы
2013-жылдын октябрь айынан 2014-жылдын сентябрь айыначейин табигый-педагогикалык факультетинин деканы
2014-жылдын сентябрь айынан бери окуу департаментинин директору
Жалпы эмгек стажы:21 жыл
Илимий-педагогикалык стажы: 19 жыл
Илимий жана усулдук эмгектеринин саны: 20 илимий макала, 8 окуу-усулдук колдонмолор
Сыйлыктары: Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак Грамотасы (2009-ж), «Билим берүүнүн мыктысы» (2010-ж), Социалдык ѳнүктүрүү министрлигинин Ардак Грамотасы (2014-ж)
Байланыш телефондору:
Жум.: +996(3222) 7-21-03
Моб.: +996(772) 665572
Электрондук дарек: altynzul@rambler.ru