ТАБИГЫЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИНИН ТАРЫХЫ

Кыргыз-Өзбек университетинин базасында 1998-жылы өзбек тилдүү мектептерге окутуучуларды даярдоо үчүн Өзбек-педагогика факультети түзүлгөн (буйрук № 22/Д от 05.09.98ж.). Факультетти п.и.к., профессор Алмаз Хашимович Худайбердиев жетектеген.
1999-жылы университеттин Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен табигый-педагогикалык жана гуманитардык педагогикалык факультеттери тузулгон. Табигый-педагогика факультетин п.и.д., профессор Джораев Махматрасул Джораевич жетектеген.
2001-жылы табигый-педагогикалык факультети эки болунуп табигый математикалык жана музыка-педагогикалык факультеттери тузулгон. 2001-2003 жылдары табигый-математикалык факультетин п.и.к., доцент Ташходжаев Шухрат Аманович жетектеген. Музыка-педагогика факультетин профессор А.Х.Худайбердиев жетектеген.