Диссертациялык жана илимий-техникалык(методикалык) кенеш